Wegenstructuur Eindhoven-Noordwest – Onderdoorgang A2/ N2 – Aanbestedingsnieuws

Wegenstructuur Eindhoven-Noordwest – Onderdoorgang A2/ N2

Foto: Google Maps

In het kader van de ontwikkeling van Brainport wordt er een nieuwe wegenstructuur aangelegd in Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best om het aanliggende gebied te ontsluiten. Naast de ontsluiting van dit gebied wordt hiermee ook de bereikbaarheid verbeterd van onder andere Eindhoven Airport en de verschillende bedrijventerreinen in de omgeving. Ook vormt de wegenstructuur de ontsluiting van de nieuwe bedrijventerreinen van de Brainport Industries Campus (hierna: BIC). De aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen waarvan de eerste twee delen reeds in uitvoering zijn. Het derde deel betreft de onderdoorgang A2/ N2 inclusief de aansluiting op het Goederen Distributie Centrum Acht (hierna: GDC).

De volgende maatregelen ten behoeve van ‘Wegenstructuur Eindhoven-Noordwest –
Onderdoorgang A2/ N2’ moeten worden uitgevoerd:

  • Er dient een gedeelte van de nieuwe verbindingsweg te worden aangelegd tussen GDC (Mispelhoefstraat/ De Schakel) en de nieuwe infrastructuur welke door derden wordt aangebracht (deel 2).
  • Onderdelen van de bestaande infrastructuur welke geen functie meer hebben na de aanleg van de nieuwe infrastructuur dienen te worden verwijderd.
  • Er dient een aanpassing in de loop van de watergangen te worden aangelegd om de afwatering in de directe omgeving te waarborgen.
  • Er dienen stuwen met leegloopvoorzieningen te worden aangebracht
  • Er dienen verbindingsleidingen t.b.v. de waterberging GDC te worden aangebracht.

Ten behoeve van de aanleg van bovengenoemde infrastructuur dient het volgende kunstwerk te worden aangelegd:
Een nieuwe onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer onder de A2/ N2 in de verbindingsweg tussen GDC en de nieuwe infrastructuur welke door derden wordt aangebracht (deel 2).

De bestaande A2/ N2 is van nationaal belang voor de bereikbaarheid en afwikkeling van het interregionale verkeer. Er ligt daardoor een belangrijke opgave om het nieuwe kunstwerk aan te leggen binnen het eisenpakket van Rijkswaterstaat. De bestaande gemeentelijke infrastructuur is van essentieel belang voor de bereikbaarheid van GDC en de aanliggende bedrijven en woningen in de directe omgeving. Er ligt  daardoor ook een belangrijke opgave om de nieuwe infrastructuur aan te leggen en aan te sluiten op deze bestaande infrastructuur zonder negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/ of veiligheid voor de omgeving.

De projectdoelstellingen zijn:
1. Het creëren van een onderdoorgang onder de A2/ N2 door die het Goederen Distributie Centrum Acht (GDC) verbindt met de nieuwe wegenstructuur door BIC Noord.
2. Het creëren van een alternatieve verbindingsroute voor gemotoriseerd verkeer om de Oirschotsedijk af te kunnen schalen voor bestemmingsverkeer en fietsverkeer.
3. Het succesvol overdragen van de onderdoorgang naar Rijkswaterstaat. 

Bron: Tenderned 16 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192851

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *