Opstellen Vormgevings- en Inpassingsplan en Estisch Programma van Eisen A4 Burgerveen N14 – Aanbestedingsnieuws

Opstellen Vormgevings- en Inpassingsplan en Estisch Programma van Eisen A4 Burgerveen N14

Foto: RWS

Rijkswaterstaat start in 2020 de planuitwerking van het project A4 Burgerveen-N14. Voor de planuitwerking is het resultaat van de doorlopen MIRT Verkenningsfase reeds beschikbaar. Dit heeft geleid tot een Voorkeursalternatief

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:
het opstellen van een tweetal producten op het gebied van inpassing en vormgeving:

  • Vormgeving en Inpassingsplan;
  • Esthetisch programma van Eisen.

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, met als voorwaarden de ARVODI 2018. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de
dienstverleningsovereenkomst, de werkbeschrijving, de annexen en overige contractdocumenten. Een concept-dienstverleningsovereenkomst is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned 16 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192814

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *