Weekendspecial: Reactie op un redelijk voorstel van Kees van Kooten – Aanbestedingsnieuws

Weekendspecial: Reactie op un redelijk voorstel van Kees van Kooten

Dagelijks berichten wij over aanbestedingen. De teksten die wij genereren liggen dicht bij de teksten uit de aanbestedingsdocumenten, dat moet wel om bij de realiteit te blijven. Incongruenties halen wij er meestal wel uit, om zonder blikken en blozen die elders weer in te voegen want ook bij ons denken de hersens sneller dan wij kunnen tikken. Iets anders dat wij steeds voor u aanpassen is Overeenkomst, Inschrijver, Aanbesteder enzovoort. De spontaan en niet uitputtend consequent toegepaste kapitalen in de aanbestedingsteksten bij woorden die in de begrippenlijst zijn opgesomd. Ook gaat er natuurlijk een streep door één(1), twee (2), drie (3) enzovoort. En over dat laatste wil ik het eens hebben. De oorzaak van die verduidelijking van het gezegde getal. Daar duikelen we al eeuwen over heen. 8723 of zegge en schrijve achtduizendzevenhonderdendrieentwintig, of zoals eind 19e eeuw eenentwintig ponden, zeventien schelling zes deniers, te veertig grooten het pond.

Met de komst van de telex kreeg iedere letter een ASCII waarde, een e had een andere ASCII waarde dan é. Op de eerste computers kon je een e rechtstreeks van je toetsenbord intikken, de é moest echter met de ANSI ( Extended ASCII) code Alt 0233 (é). Tegenwoordig gaat dat iets makkelijker met de juiste instellingen voor taal en toetsenbord, al wordt de ANSI code nog wel gebruikt bij weinig toegepaste speciale karakters zoals © (Alt 0169). Nu hadden veel mensen een hekel aan het uit het hoofd leren van codes en een briefje naast de computer met de tabel dus verduidelijkten ze “een” waar nodig met een (1). Eenduidigheid is een groot goed. Maar wie aanbestedingsdocumenten leest komt al snel tot het overbodige één (1), een contaminatie van een (1) en één. En het wordt nog erger men past het consequent toe. “De looptijd van het contract is twee (2) jaar met drie (3) maal een mogelijke verlenging van één (1) jaar of twaalf (12) maanden en dus een totale duur van vijf (5) jaren. Compleet overbodig maar misschien vinden Adrie (A3) en Heleen (Hel1) het wel noodzakelijk, want we hebben zoveel homoniemen, misschien moeten we het wel verder doortrekken. Gaat u maar even op de bank (zitmeubel) zitten.

Wat een onzin (nonsens) denkt u nu misschien en misschien heeft u wel (bron) gelijk. O nee wel (inderdaad) Maar ons oog( lichaamsdeel) viel op een column van Kees van Kooten bij de vrienden van “onzetaal”. Gedeelde smart is halve smart zullen we maar zeggen.

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/un-redelijk-voorstel/ waarin Kees van Kooten u voorstelt het eens(1s) en voor altijd op te lossen door een te schrijven als u “un” bedoelt en een te schrijven als u één (1) bedoelt. Wie past (muteert) de woordenlijst (woordentabel) in wordfeud even( korte tijdsduur) aan? Maar leest u toch vooral de column, zoals Kees het verwoord, ja, zo vermakelijk kunnen we het nog niet.

Wij wensen al onze lezers “un” prettig weekend.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *