Elf nieuwe WTS500 voor brandweer Hollands Midden – Aanbestedingsnieuws

Elf nieuwe WTS500 voor brandweer Hollands Midden

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Aanleiding voor deze aanbesteding van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een aanpassing in het bluswaterconcept in de regio HM. Deze aanpassing maakt het voor VRHM noodzakelijk om te beschikken over watertransport voertuigen (WTS) om zo, ook als er niet op korte afstand een brandkraan aanwezig is, te kunnen beschikken over voldoende bluswater.

Het doel dat de aanbestedende dienst met deze aanbesteding wil bereiken, is het contracteren van een leverancier die in staat is om de volgende doelstellingen te behalen:
VRHM wenst te beschikken over betrouwbare en up-to-date WTS500 voertuigen om invulling te kunnen gegeven aan de kerntaak brandbestrijding en om zo, ook als er minder brandkranen beschikbaar zijn, toch over voldoende bluswater te beschikken.

De opdracht kent de volgende globale omschrijving en kenmerken

Het gaat om de aanschaf van maximaal 11 WTS500 voertuigen met een eerste pilot van 3 stuks en na een testfase van circa 1,5 jaar het besluit over de levering van de overige voertuigen. Voor het gemak?? wordt in de aanbestedingsdocumenten verder gesproken van circa 10 stuks. Theoretisch is het mogelijk dat het totale aantal bij 3 stuks blijft, dit zal rond eind 2022 bekend worden. Mede door mogelijke bezuinigingen of andere ontwikkelingen is het uiteindelijke aantal niet met zekerheid te stellen en zal liggen tussen 3 en de 11. De inschrijver wordt gevraagd voor zowel 3 als 10 stuks een prijs op te geven waarbij de prijs voor 10 stuks van toepassing dient te zijn voor 8 tot en met 11 stuks. In het  prijsmodel wordt de prijs voor 3 stuks voor 10% meegewogen, de prijs voor de variant van circa 10 stuks wordt voor 90% meegewogen.
Afname van de eerste 3 voertuigen vindt plaats binnen een zo kort mogelijk levertijd en doorlooptijd. Voor de afname van de overige voertuigen zal bij de opdrachtverstrekking van deze voertuigen worden afgestemd over het exacte uitleverschema.

Het WTS500 voertuig dat de VRHM wil aanschaffen kent de volgende globale kenmerken:

  • Geschikt voor het vervoeren van twee personen incl. de chauffeur.
  • Watertank van 8.000 – 10.000 liter.
  • Geschikt voor het voeden van 1 of meerdere tankautospuiten via (op het voertuig geplaatste) 4” slangen op minimaal 500 meter.
  • Het voertuig is voorzien van een slangopneemsysteem.
  • Geschikt voor het voeden van een monitor op het uiteinde van een autoladder.
  • Geschikt voor groot water transport met inzet van 6” slangen.
  • Voertuig voorzien van een hydraulische dompelpomp.
  • Onderhoud (preventief en correctief) wordt door de opdrachtnemer langjarig geleverd conform het beheerconcept van VRHM.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijftien jaar voor het onderhoud van ieder WTS500 voertuig. Voor het onderhoud geldt dat deze overeenkomst vanaf het 3e jaar na ingebruikname van het eerst geleverde voertuig geheel of gedeeltelijk en per voertuig door VRHM moet kunnen worden opgezegd. Eventuele meer en minder kilometers en draaiuren worden (naar rato) verrekend bij eventuele tussentijdse (gedeeltelijke) beëindiging van het contract. De inschrijver heeft bij tussentijdse beëindiging geen recht op vergoeding van enigerlei mogelijk geleden schade veroorzaakt door de tussentijdse beëindiging.

Bijgaand een filmpje van een WTS 500 systeem ( met dubbelecabine)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=VvKUOkTnAbU[/embedyt]

Bron: Tenderned 10 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200035

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *