Website Waterschap Rijn & IJssel – Aanbestedingsnieuws

Website Waterschap Rijn & IJssel

Met ruim 420 medewerkers verzorgt Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. In dit gebied zorgt het waterschap voor veilige dijken en kaden, het zuiveren van afvalwater van inwoners en bedrijven, voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en het bevaarbaar houden van de Oude IJssel.
De unit Communicatie is van alle communicatiemarkten thuis, online en offline. Ze is eindverantwoordelijk voor de website. De unit Communicatie bestaat uit normaal gesproken 9 medewerkers, waarvan 4 medewerkers de ontwikkeling en het beheer van de website in hun takenpakket hebben.

De scope van de opdracht is als volgt gedefinieerd:
▪ Realisatie van de website van WRIJ. Onder realisatie wordt verstaan:
o Aanvulling van interactieontwerp (in het Adviesdocument zijn de interactieontwerpen van de belangrijkste pagina’s al opgenomen. De ontbrekende pagina’s moeten tijdens het project nader worden uitgewerkt) en uitwerking grafisch ontwerp
o Front-end en back-end realisatie op basis van de grafische ontwerpen en testen van de oplevering
o Inrichting van het content managementsysteem (CMS).
▪ Externe hosting van de website
▪ Functioneel en technisch beheer van de website en service.
▪ Mogelijkheid tot migratie van (delen) van de bestaande content en instellen van redirects om gebruikers automatisch door te verwijzen van een oude, niet bestaande pagina’s richting nieuwe pagina’s. Met behoud van Google Ranking.
▪ Het toevoegen van de Google Analytics en Tagmanager code of vergelijkbare tracking codes.
▪ Het nader uitwerken van de website doelstellingen naar KPI’s en meetmethodes, alsmede het inrichten van een maatwerk dashboard in Google Data Studio of vergelijkbaar realtime dashboard.

De aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een overeenkomst te sluiten, in het kader waarvan gedurende twee jaar, met een optionele verlenging van maximaal drie keer één jaar, opdracht voor dienst van het opstellen van de website. 

Voor deze aanbesteding heeft de aanbestedende dienst gekozen voor de Europees openbare procedure. Dat wil zeggen dat de beoordeling van de geschiktheid van de inschrijver en de beoordeling van de inschrijving in één ronde plaatsvinden.

Bron: Tenderned 7 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232349

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *