Schoonmaakonderhoud IJburgcollege – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud IJburgcollege

foto: www.pexels.com

Het IJburg College is een school voor vwo, havo en vmbo en is gevestigd aan de Pampuslaan 1 te Amsterdam. In de huidige situatie heeft het IJburg College een overeenkomst voor het schoonmaakonderhoud met Marcella De Schoonmaakspecialist. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2021 van rechtswege. Het IJburg College heeft besloten om het schoonmaakonderhoud Europees en openbaar aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 januari 2022 ingaan.
Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten.

De opdracht betreft het uitvoeren van schoonmaakonderhoud, glasbewassing en specialistisch vloeronderhoud ten behoeve van het IJburg College. De inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen  (PvE).

De schoonmaakorganisatie dient de volgende doelstellingen te realiseren:
Doelstelling 1 – Het realiseren van een schone school: Opdrachtnemer dient de schoonmaakdienstverlening op dusdanige wijze uit te voeren, dat het IJburg College schoon is en door de gebruikers als schoon wordt ervaren. De opdrachtnemer voorkomt personeelswisselingen.  NDR: we snappen dat al te veel wisselingen irritant is maar de looptijd van het contract 3 jaar en vijf optie jaren is wel erg lang. Zodat het aannemelijk is dat aanbesteder bedoelt: “zo veel mogelijk voorkomen wordt”.

Doelstelling 2 – Ontzorging van IJburg College: Opdrachtnemer ontzorgt het IJburg College bij de uitvoering van de schoonmaakdienstverlening en de daarbij behorende diensten, borgt de gemaakte afspraken en communiceert met alle betrokkenen.
Doelstelling 3 – Partnerschap: het IJburg College en de schoonmaakorganisatie gaan een partnerschap aan. Partijen zijn transparant naar elkaar en zoeken doorlopend naar mogelijkheden om de dienstverlening en de samenwerking te optimaliseren. Opdrachtnemer spant zich hiervoor doorlopend in.
Doelstelling 4 – Duurzaam: Opdrachtnemer voert de dienstverlening voor het IJburg College zo duurzaam mogelijk uit. Maatregelen op het gebied van duurzaamheid mogen geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit.
Doelstelling 5 – Proactief en meedenken: Het IJburg College zoekt een partner die meedenkt in oplossingen voor facilitaire uitvoeringsknelpunten, die proactief is en ondersteunt bij allerhande facilitaire werkzaamheden waarbij medewerkers van opdrachtnemer het IJburg College zouden kunnen ondersteunen.

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op 36 maanden. Startdatum: 1 januari 2022, einddatum: 31 december 2024
Optiejaren: vijf maal één  jaar. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd.
Opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen. 

Bron: Tenderned 7 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232364

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *