Website Meierijstad – Aanbestedingsnieuws

Website Meierijstad

Het doel van deze aanbesteding is te kunnen beschikken over een nieuwe, toegankelijke front-office omgeving voor Meierijstad.  De gemeente Meierijstad wil een website waarbij digitale dienstverlening nadrukkelijk voorop staat: digitaal waar kan, persoonlijk waar nodig. Met een frontoffice-omgeving bedoelt Meierijstad een informatiesysteem waarin in ieder geval de volgende bedrijfsfuncties verwerkt kunnen worden:

  •  Zes websites met mogelijk verschillende vormgeving (gemeente, museum, zwembaden, sportbedrijf, nieuweideeenfonds.nl en duurzaamheid) met naadloze integratie met KlantInFocus en SiteImprove en eenvoudige formulieren met goede vindbaarheid op internet.
  • Het beheren van de content van de websites via een content managementsysteem (CMS).
  • Goed configureerbaar in te stellen zoekmogelijkheid.
  • Productinformatie die met de landelijke voorziening van Samenwerkende Catalogi communiceert en onder andere koppelt met het klantcontactsysteem en JCCAfspraken.
  • Als optie een formulierengenerator met authenticatie, online betaalmogelijkheden en koppelingen met o.a. KlantInFocus, SiteImprove, JCCAfspraken en de pip.
  • Als optie een basis voor een persoonlijke internetpagina met een algemene schil en ingang voor het sociaal domein uitkeringsspecificaties, jaaropgaven en upload van inkomstenbriefjes en enkele links naar portalen.

Op moment van aanbesteden maakt Meierijstad gebruik van verschillende informatiesystemen voor
frontoffice functionaliteit. Hieronder zijn de namen van de leveranciers aangegeven.

Soort ICT-prestatie Leverancier
Website SIM
Formulierengenerator SIM
PDC (Producten en dienstencatalogus) SIM
Publicatie agenda en stukken raad iBabs
Opname en uitzenden vergaderingen Company webcast
Vergaderapp iBabs
Afspraken maken via de website JCCAfspraken
Persoonlijk Internet Pagina (PIP) SIM
Gegevensdistributie en servicebus Centric Key2Datadistributie en Conductor
E-mailsysteem Exchange
Extra webdiensten Diverse partijen

Denk bij extra webdiensten aan bijvoorbeeld www.verlorenofgevonden.nl, www.mijnafvalwijzer.nl/, https://www.mijn-melding.nl/meierijstad_/melding.php, https://belastingbalie.meierijstad.nl en https://www.nieuweideeenfonds.nl/.
Voor de vervanging van het zaaksysteem voor de afhandeling van generieke processen en de servicebus lopen al verwervingen. Uit de Monitor Digitale Dienstverlening blijkt dat elektronische dienstverlening in Meierijstad op een
hoog niveau staat. In 2020 werden ruim 6.000 aanvragen via de formulierengenerator ingediend. Er zijn 107 formulierengenerators in gebruik, waarvan een groot deel rechtstreeks het zaaksysteem in gaan. Voor een flink aantal producten is het aandeel van de aanvragen via de website zelfs 90% of meer. De persoonlijke internetpagina biedt de mogelijkheden voor het sociaal domein, lopende zaken, belastingen en leges en de gegevens in te zien zoals die bij de MijnOverheid zijn vastgelegd. Meierijstad heeft een visie op communicatie via websites. Als doelstellingen zijn daarin opgenomen:
• De website zal vraaggericht worden ingericht.
• De informatie moet snel en gemakkelijk te vinden zijn.
• De informatie op de website is toegankelijk en de teksten zijn in begrijpelijke taal.
• Eén centrale website als ingang voor informatie en algemene dienstverlening.
Op basis van deze visie beschikt Meierijstad al over een gemeentelijke website die op toptaken gebaseerd is.
De gemeente heeft ambitie om met chatbots en webchat te gaan werken.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan voor 4 jaar. De looptijd van de overeenkomst is initieel vier jaar. Optioneel bestaat de tweezijdige mogelijkheid om de overeenkomst twee keer voor een periode van één jaar te verlengen. De aanbestedende dienst verklaart de GIBIT 2016 van toepassing, met uitsluiting van uw eventuele verkoopvoorwaarden. De opdracht wordt gegund aan de leverancier op basis van de ‘economisch meest voordelige
inschrijving’ en de  beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 12 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222044 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *