Watertransportsysteem klein VR Midden- en West-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Watertransportsysteem klein VR Midden- en West-Brabant

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (VRMWB) heeft het voornemen 6 watertransportsystemen van het type klein aan te schaffen.
Het kleinschalig watertransport is voorziening waarmee minimaal 2000 liter water per minuut kan worden verpompt over een afstand van minimaal 1000 meter. De einddruk is minimaal 0,5 -1 bar. Het te overbruggen hoogte verschil is minimaal 5 meter. Het watertransport klein dient voor het opvoeren van water naar bijvoorbeeld een tankautospuit of hoogwerker als de primaire waterbron in directe omgeving ontoereikend is. Het systeem kan worden ingezet bij open water, diverse typen geboorde putten (open en met stijgbuis), het bluswaterriool de ondergrondse brandkraan en een bovengronds hydrant. Het uitgangspunt is dat het watertransport klein werkt volgens het principe dat vanaf de
waterwinning naar het incident toe wordt gewerkt. Hiermee wordt niet uitgesloten dat het watertransport klein ook kan functioneren vanaf het ‘incidentadres’. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is de prestatie-eis dat het gehele ‘systeem’ binnen 30 minuten operationeel moet zijn.
Hierbij geldt het criterium ‘hoe sneller, hoe beter’. De prestatieseis is te definiëren als volgt: Het systeem levert minimaal 2000l/min, waarbij tenminste 1 tankautospuit (waterkanon 2000l/min) gevoed kan worden. De intrede druk is minimaal 0,5 tot 1 bar. De te overbruggen
afstand is minimaal 1000 meter middels 5” transportslangen (enkele leiding). De pompinstallatie heeft voldoende opbrengst om de geëiste opbrengst te garanderen. Dit watertransportsysteem kan gerealiseerd worden door middel van één voertuig welke voor 1 kilometer aan transportslangen vervoert, uitrolt / uitlegt en oprolt / inneemt en tevens watervoerende armaturen en diverse gereedschappen aan boord heeft.
Twee van deze 6 eenheden worden voorzien een zogenaamde Fire Defender. Deze worden door opdrachtgever aangeleverd. De opdrachtnemer zorgt voor een adequate voorziening zodat de Fire Defender efficiënt opgeborgen en veilig vervoerd kan worden.
Het geheel moet binnen de Visie op Watertransport BMWB, 30 mei 2018 kunnen functioneren.

De 6 stuks watertransportsystemen klein moeten geleverd worden uiterlijk eind oktober/ november 2021. Onderhoud 20 jaar, jaarlijks opzegbaar. De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) (beste prijs/kwaliteitsverhouding). Hierbij wordt de kwaliteit afgezet tegenover de prijs.

Bron: Tenderned 29/30 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206853

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *