Watertankwagens Veiligheidsregio Zeeland – Aanbestedingsnieuws

Watertankwagens Veiligheidsregio Zeeland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Op 1 juli 2006 is de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland, als rechtsopvolger van de Regionale Brandweer Zeeland, in werking getreden. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. VRZ is op zoek naar een opdrachtnemer voor het leveren van watertankwagens. Het gaat hier om
voertuigen die worden gebruikt voor het transporteren van grote hoeveelheden water (tenminste 16.000 liter). Op de plaats van inzet worden de watertankwagens onder andere gebruikt voor het voeden van tankautospuiten. Inschrijver wordt uitgenodigd om een inschrijving in te dienen conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten.

VRZ wil door het voeren van deze aanbesteding de aanvoer van (blus)water voor de toekomst veiligstellen. Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor de levering van zes identieke watertankwagens. In het Programma van Eisen zijn minimumeisen en uitvoeringseisen opgenomen die van toepassing zijn op de opdracht. De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, bij inschrijving te voldoen aan alle minimumeisen die zijn opgenomen in het Programma van Eisen en die als zodanig zijn aangegeven in het Programma van Eisen. Is er niets
aangegeven, dan betreft de eis een uitvoeringseis.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst voor de levering van de watertankwagens is vijf jaar, en kan aansluitend maximaal driemaal met één jaar worden verlengd. VRZ wenst naast de levering van zes voertuigen ( vier in vierde kwartaal 2024 en twee gedurende de looptijd van de overeenkomst) ook een optie (zonder afnameverplichting) te nemen op maximaal twee voertuigen. Eén optie dient voor de levering van een vervangende of aanvullende voertuig gedurende de contractperiode in geval van total-loss, beleidswijzigingen of andere omstandigheden die vervanging en/of uitbreiding noodzakelijk of wenselijk maken. De andere optie is opgenomen voor één voertuig waarbij VRZ wacht op de formele goedkeuring van de gemeente van het werkgebied waar de waterwagen wordt geplaatst( ook voorzien in het vierde kwartaal 2024). De bestelling van dit voertuig zal direct volgen na deze goedkeuring. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is gesteld op 1 juni 2023.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert VRZ de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door VRZ geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 15 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288565

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 februari 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *