Schoonmaakonderhoud Christelijk College Nassau-Veluwe Harderwijk – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Christelijk College Nassau-Veluwe Harderwijk

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Steetview

Het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk is een unieke regioschool met de opleidingen havo en atheneum en gymnasium. Aanvullend daarop heeft het CCNV als enige school in de omgeving een theaterhavo, met vakken als dans, muziek en drama. Ook voor leerlingen van de reguliere opleidingen is er extra verdieping en diepgang.

In de huidige situatie heeft CCNV een overeenkomst met Inclusief Gresbo B.V. voor het schoonmaakonderhoud. Deze overeenkomst eindigt op 19 augustus 2023 van rechtswege. CCNV heeft besloten om het schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 20 augustus 2023 ingaan. De opdracht betreft het uitvoeren van regulier schoonmaakonderhoud, specialistisch vloeronderhoud en glasbewassing voor de locatie van CCNV in Harderwijk. Het gaat hierbij om het pand aan de Stationslaan 26 Harderwijk met een oppervlakte van 10.618 m2. Inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden.
Startdatum: 20 augustus 2023
Einddatum: 19 augustus 2026
Optiejaren: driemaal één jaar

Op 7 maart 2023 is er gelegenheid om onderstaande locatie van Aanbestedende dienst te bezichtigen. De schouw start om 10.00 uur. Locatie: Stationslaan 26, 3842 LA Harderwijk. U dient zich hiervoor uiterlijk op 6 maart 2023, 12.00 uur via Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid om de locatie te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord.

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding.  De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Inschrijvers die na beoordeling van de gunningcriteria (prijs en een aantal open vragen) nog reële kans maken op gunning van de opdracht, worden uitgenodigd voor een presentatie. Deze inschrijvers zullen uiterlijk 14 april 2023 een uitnodiging voor de presentatie via Tenderned ontvangen. De overige inschrijvers krijgen bericht dat ze niet voor de presentatie worden uitgenodigd. De behaalde scores worden na de voorlopige gunning aan alle inschrijvers bekend gemaakt.
De presentaties vinden plaats op 20 april 2023 op locatie van CCNV. Inschrijver dient deze datum te reserveren. Indien inschrijver op deze datum niet beschikbaar is, komt inschrijver niet voor gunning in aanmerking. De presentatie mag maximaal zestig minuten in beslag nemen (inclusief de mogelijkheden tot het stellen van vragen). Inschrijver mag hierbij met maximaal twee personen aanwezig zijn.

Bron: Tenderned woensdag 15 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *