Marktconsultatie Wolfheze – Spooronderdoorgang – ProRail B.V. – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Wolfheze – Spooronderdoorgang – ProRail B.V.

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Prorail

In 2016 hebben gemeente Renkum, provincie Gelderland en ProRail de wens uitgesproken om de spooroverweg Wolfhezerweg te Wolfheze te vervangen door een onderdoorgang, en dit te combineren met de perrontoegang.
De onderdoorgang moet een verbetering geven van de bereikbaarheid en veiligheid voor weg- en spoorgebruikers. Ook verbeteren de aanrijtijden van hulpdiensten. Het aantal treinen richting Nijmegen, Utrecht en Duitsland op dit traject neemt als gevolg van PHS en de internationale ambities toe. Met de onderdoorgang is er minder hinder door treinverkeer. Uitstoot van wachtende auto’s bij dichte spoorwegovergangen wordt op deze manier voorkomen. De barrièrewerking van het spoor tussen Wolfheze Noord en Zuid wordt sterk verminderd.

De scope van het gehele project omvat de volgende 3 onderdelen:
A. Het realiseren van een volledig functionele onderdoorgang onder de spoorbaan Wolfhezerweg te Wolfheze, inclusief een toegankelijke opgang naar de perrons en het aanpassen van de perrons aan de ligging van de onderdoorgang, het verplaatsen van het P&R terrein en het aanpassen van de omliggende weginfrastructuur; in opdracht van provincie Gelderland, gemeente Renkum, ProRail Programma LVO en Programma Toegankelijkheid
B. Het saneren spoor 833 en 6 wissels (inclusief seinoptimalisatie); in opdracht van ProRail Assetmanagement
C. Het volledig vernieuwen en aanpassen van de perrons aan de nieuwe spoorligging; in opdracht van ProRail Stations.

Wolfheze ligt midden in een Natura2000 gebied. Uit de recente stikstofberekeningen blijkt dat voor het scopedeel A geen (extra) CO2-uitstoot toelaatbaar is, waardoor emissieloos bouwen waarschijnlijk noodzakelijk is.
De scope omvat:
A Scope Onderdoorgang:
▪ Gesloten betonnen constructie onder twee sporen voor zowel langzaam- als snelverkeer;
▪ Beide toeritten tot aan niveau maaiveld (exclusief verharding, maar wel inclusief overige zaken als verlichting, wandafwerking, HWA)
▪ Langzaamverkeersdek (voor voetgangers, fietsverkeer en calamiteitenverkeer);
▪ Hellingbanen voor fietsers en voetgangers;
▪ Toegankelijke opgang naar beide perrons d.m.v. een lift en/of hellingbanen;
▪ Verleggen K&L;
▪ Verleggen/creëren rail inzetplaats;
▪ Saneren huidige reizigerstunnel;
▪ Verharding van de toeritten en in onderdoorgang;
▪ Omliggende wegen verleggen en aansluiten op de toeritten van de onderdoorgang, inclusief fietspaden, voetpaden riolering en openbare verlichting;
▪ Aanleggen en inrichten van de overige openbare ruimte, het plein en ontvangstdomein aan zowel noord- en zuid-zijde van het spoor (tot aan perronwand/hellingbaan/trappen naar perrons);
▪ Verwijderen huidige P+R en realiseren nieuwe P+R voorziening.
B Scope Spoorsanering
▪ Saneren spoor 833 en zes wissels, en verwijderen van de emplacementbeveiliging;
▪ Creëren van 2 rechte sporen met “vrije baan” beveiliging en seinen.
C Scope Stations
▪ Vernieuwing en inrichting beide perrons;
▪ Vernieuwen stationsoutillage, verlichting, omroepinstallatie, telecom.

Op basis van de wens om emissieloos te gaan bouwen, is ProRail zeer benieuwd naar uw antwoorden op een tiental vragen, waaronder natuurlijk de vraag of u een en ander mondeling zou willen toelichten. Om de marktconsultatie efficiënt te houden wenst ProRail eerst een schriftelijke reactieronde te houden.
In tweede instantie zal afhankelijk van en op basis van de schrijftelijke reacties aan een beperkt aantal partijen een uitnodiging worden gedaan voor een fysieke afspraak in Utrecht voor mondelinge toelichting en bespreking. Deze zullen plaatsvinden medio maart 2023.

Bron: Tenderned dinsdag 7 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288081

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *