Waterschap Hollandse Delta sluit langdurige raamovereenkomsten ingenieursbureaus – Aanbestedingsnieuws

Waterschap Hollandse Delta sluit langdurige raamovereenkomsten ingenieursbureaus

Waterschap Hollandse Delta heeft bekendgemaakt dat het langdurige samenwerkingen aangaat met ingenieursbureaus. Dat gebeurt via raamovereenkomsten. Per 1 mei 2020 zijn de nieuwe Raamovereenkomsten Integrale Technische Adviesdiensten al ingegaan (ROK ITA). In verband met de COVID19-maatregelen is de startbijeenkomst met alle raamcontractanten gewijzigd in een digitale bijeenkomst op 29 oktober 2020.

De ROK ITA is vooral gericht op een verbeterde samenwerking met de markt, kennis bundelen en uitwisselen voor integrale technische adviesopdrachten. Marktpartijen weten vooraf wat er komen gaat via de inkoopplanning en Waterschappen kunnen rekenen op voldoende kwalitatieve inschrijvingen door de voorselectie. De ROK ITA bestaat voornamelijk uit ingenieursdiensten, maar ook uit aanvullende diensten zoals conditionerende onderzoeken als onderdeel van een integrale opdracht.

Foto Brielse Meer, een van de lopende projecten bij ©Waterschap Hollandse Delta 2020

Eén van de belangrijkste speerpunten van deze overeenkomst is de samenwerking tussen de waterschappen en met de raamcontractanten. Ter voorbereiding op de aanbesteding is veel informatie uitgewisseld via marktbijeenkomsten en hoe de samenwerking kan worden verbeterd. Op 29 oktober 2020 heeft de uitgebreide kennismaking en gezamenlijke ambitiebepaling, onder andere op het gebied van duurzaamheid, een vervolg gekregen op een gezamenlijke startbijeenkomst.

De raamovereenkomsten bestaan uit 5 percelen: waterbouwkundige werken (perceel 1); waterkeringen/dijken (perceel 2); afvalwaterketen (perceel 3); gebiedsinrichting (perceel 4); buitengewoon onderhoud watergangen/baggeren (perceel 5). De raamovereenkomst is afgesloten voor een periode van 3 jaar met 3 keer een optie tot verlenging van 1 jaar.

Bron: Waterschap Hollandse Delta, 9 november 2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *