Drie autoladders Veiligheidsregio Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Drie autoladders Veiligheidsregio Kennemerland

Ladderwagen met geïntegreerde knikarm ”Single Extension” zoals in gebruik in Luik (b) Foto: Firetechnics.be

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)  heeft momenteel drie autoladders in gebruik die aan vervanging toe zijn. Bedoeling van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de levering van drie nieuwe autoladders, met daarbij als optie het leveren van een vierde autoladder. De optie is bedoeld als achtervang in de situatie dat één van de drie autoladders onverhoopt (bijvoorbeeld door een ongeluk) definitief niet meer inzetbaar is. Van de optie kan door de VRK gebruik worden gemaakt tot maximaal tien jaar na opdrachtverstrekking voor de drie autoladders. Het onderhoud van het bovenstel (de opbouw) van de autoladders vormt eveneens onderdeel van de opdracht. De overeenkomst met betrekking tot de drie Autoladders loopt af na het verstrijken van de garantieperiode van de laatste opgeleverde autoladder conform het Programma van Eisen. Na de ingangsdatum van de overeenkomst zal de VRK direct over gaan tot het bestellen van de drie autoladders. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is gesteld op 01 maart 2021. Gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium de “beste prijs-kwaliteitverhouding” . 

De scope van de aanbesteding betreft de bedrijfsklare levering van drie autoladders inclusief inbouw (inrichten) van de benodigde
bepakking conform een door de VRK geleverde bepakkingslijst.  Het onderhoud van het bovenstel (de opbouw) van de autoladders is ook onderdeel van de scope van de opdracht. De opdrachtnemer dient tevens in staat te zijn tot het opleiden van medewerkers van de VRK in het bedienen van de autoladders en het opleiden van medewerkers van de VRK voor het uitvoeren van niet-specialistisch onderhoud aan de autoladders. Het leveren van de bepakking van de voertuigen valt buiten de scope van de aanbesteding. De VRK draagt zorg voor de levering (directielevering) hiervan zodat de opdrachtnemer deze kan inrichten (inbouwen).

Voor de aanbesteding van de opdracht, hanteert de VRK de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet van toepassing. De VRK acht het voor de aanbesteding van de onderhavige opdracht geschikt en proportioneel om de Europese openbare aanbestedingsprocedure te hanteren. De VRK heeft voorafgaand aan haar besluit om de Europese openbare procedure te hanteren een marktverkenning uitgevoerd. Uit deze marktverkenning is gebleken dat het aantal potentiële inschrijvers dat geïnteresseerd kan zijn om deel te nemen aan deze aanbestedingsprocedure niet voldoende groot is om een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure te organiseren. Met een Europese openbare aanbestedingsprocedure wordt dan ook de meeste concurrentie voor de opdracht gegenereerd.

De Autoladder wordt uitgevoerd met een 6×2 chassis inclusief gestuurde naloopas. De vlucht op een redkorfvloerhoogte van 21 meter moet minimaal 19 meter zijn bij een korflast van 300 kg. De werkhoogte (vanaf het maaiveld tot aan de onderzijde van de redkorf) is minimaal 32
meter.Het laatste ladderdeel, waaraan de redkorf is bevestigd, is knikbaar uitgevoerd, waardoor het mogelijk is om voor de cabine in de korf te stappen op straathoogte. Meer eisen zijn opgenomen in het Programma van Eisen.  Het plafondbedrag per complete autoladder inclusief inbouw van de bepakking bedraagt maximaal € 661.000,- exclusief btw.

Bron: Tenderned 9 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210935

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *