Waternet schrijft aanbesteding uit voor onderhoud Amsterdamse rioolgemalen – Aanbestedingsnieuws

Waternet schrijft aanbesteding uit voor onderhoud Amsterdamse rioolgemalen

Het Amsterdamse waterleidingbedrijf Waternet heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het vervangen van schakelkasten en besturing van 48 rioolgemalen. Een rioolgemaal staat op het laagste punt in een bemalingsdistrict en pompt van daar het afvalwater verder over een lange afstand of naar een hoger gelegen district.  De PLC besturingen van de gemalen zijn technisch verouderd en worden niet meer ondersteund door de leverancier. Daarom worden de gemalen voorzien van een nieuwe schakel/besturingskast met PLC-besturing.

Tot het totale werk behoort het vervangen van de elektrotechnische besturing van circa 48 gemalen van de gemeente Amsterdam en eindgemalen van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV). Onder deze gemalen vallen rioolgemalen, polderrioolgemalen, tunnelgemalen, eindgemalen. Daarnaast zijn er speciale installaties zoals polder- en rioolgemalen in een gebouw, en een helofyten-filterinstallatie.

Gunning zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Waternet streeft ernaar om 16 gemalen gemiddeld per jaar te vervangen. Daarnaast wil Waternet optioneel de mogelijkheid hebben om later ook nog bij 70 gemalen de besturing te vervangen in samenwerking met de twee (2) gecontracteerde partijen. De genoemde aantallen zijn indicatief voor het juist opstellen van een offerte.

Bron: Negometrix, 23 augustis 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *