Waste managementsysteem – gemeente Woerden – Aanbestedingsnieuws

Waste managementsysteem – gemeente Woerden

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Stadswerk 072

Vanaf 2015 verricht ruim 500 medewerkers van de gemeente Woerden ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Oudewater. Bestuurlijk is de gemeente Oudewater zelfstandig. De gemeenteraad en het college van Oudewater zijn verantwoordelijk voor dat wat er in Oudewater gebeurt. De gemeenteraad en het college van Woerden zijn verantwoordelijk voor dat wat er in Woerden gebeurt. Voor de uitvoering van het beleid van Oudewater en dus van alle gemeentelijke taken is Oudewater opdrachtgever aan de gemeente Woerden.

In de huidige situatie zamelt zowel gemeente Woerden als Oudewater al het huishoudelijk afval gescheiden in. Bij laagbouw gebeurd dit huis-aan-huis d.m.v. minicontainers voor restafval, gft en papier. Bij hoogbouw d.m.v. ondergrondse restcontainers en GFT-cocons. PMD wordt huis-aan-huis ingezameld d.m.v. PMD-zakken of via verzamelcontainers in de wijken. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid gebruik te maken van wijkcontainers voor papier/karton, textiel en glas. De minicontainers voor restafval zijn voorzien van een RFID chip, zodat het aantal ledigingen wordt  bijgehouden. Via het toegangssysteem op ondergrondse restcontainers wordt het aantal klepopeningen geteld. In Woerden en Oudewater wordt nu nog een Diftar- teruggavesysteem gehanteerd. Bij dit systeem betalen bewoners de afvalstoffenheffing die ze gewend zijn maar kunnen
ze een deel terug krijgen als ze minder vaak restafval aanbieden. Het is onlangs bekend geworden dat Gemeente Oudewater vanaf 2024 het standaard Diftar- model in gaat voeren. Bewoners betalen dan een lage afvalstoffenheffing. Daarbovenop komt een bedrag voor iedere keer dat er restafval wordt aangeboden. In Oudewater verzorgt het bedrijf Cyclus namens de gemeente de inzameling van huishoudelijke afval. In Woerden verzorgt de gemeente dit zelf.

De aanbesteding heeft als doel het op een transparante wijze afsluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met één inschrijver. De opdrachtgevers zijn opzoek naar een samenwerkingspartner die meedenkt, proactief is en samen met de gemeenten een verantwoordelijkheid ervaart in een goed functioneert en betrouwbaar afvalsysteem.
Tot de scope van deze Opdracht behoort:
• Implementeren van het software afvalsysteem
• Onderhoud en gebruik van het software afvalsysteem
• Support

De omvang van de Opdracht bestaat uit eenmalige implementatie- en koppelingskosten waarna er jaarlijkse licenties met bijbehorende support zal worden afgenomen. Uitgaande van de minimale en maximale contractduur verwachten de gemeenten een totale minimale opdrachtwaarde van €175.000,- en maximale opdrachtwaarde van €450.000,-. Voor het aanbesteden van deze opdracht hebben de gemeenten gekozen voor een Europese openbare aanbesteding. Gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. Gezien de investeringskosten aan het begin van de opdracht hebben de gemeenten gekozen voor een overeenkomst met een minimale looptijd van vier jaar en maximaal acht jaar. Met de winnende opdrachtnemer zal een overeenkomst voor de duur van vier jaar worden afgesloten.
Het betreft de periode 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2027. Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst door de opdrachtgevers eenzijdig optioneel viermaal met één jaar worden verlengd.

Bron: Tenderned zondag 5 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290606

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *