Aannemer design & build nieuwbouw Probedrijven Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Aannemer design & build nieuwbouw Probedrijven Den Helder

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Projectlocatie. Foto: Google Streetview

Probedrijven NV is een sociaal gedreven onderneming en wil de komende jaren werk maken van een sociale en duurzame samenleving. De verschillende activiteiten worden uitgevoerd onder de namen Progroen & milieu, Probezorgt, Pro Verpakken & Ontwikkelen en Proactief. Probedrijven (opdrachtgever) is van plan nieuwbouw te realiseren van een bedrijfspand  van circa 2925 m2 BVO op de locatie, Pastoor Koopmanweg 4a Den Helder. Het beschikbare terrein bedraagt 5184 m2 en is momenteel onbebouwd. In de nieuwbouw worden de diverse divisies ondergebracht in productieruimten, kantoren en een magazijn.

De opdracht behelst het ontwerpen en bouwen van de nieuwbouw (Design & Build) en het terrein. Opdrachtgever kiest ervoor om de ontwerp & bouw werkzaamheden voor het project door één opdrachtnemer te laten verrichten. Op deze wijze verwacht de opdrachtgever dat deskundige marktpartijen het beste kunnen komen tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding en duurzame prestaties van de huisvesting. Opdrachtgever is zelf niet deskundig op het gebied van bouwen en wil voorkomen in een situatie te komen dat de huisvesting niet de gevraagde prestaties levert en dat onduidelijk is wie hier verantwoordelijk voor is. Met deze aanbestedingsprocedure is opdrachtgever op zoek naar een D&B-opdrachtnemer. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 Het ontwerpen van het complete gebouw inclusief terreininrichting en de complete (werktuigbouwkundige / elektrotechnische) installaties.
 Het daadwerkelijk bouwen van het complete gebouw inclusief terrein en functionerend opleveren.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een programma van eisen, dialogen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing.Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht.

Het beschikbare stichtingskostenbudget prijspeil oplevering nieuwbouw deel scope opdrachtnemer bedraagt:
 Stichtingskostenbudget €6.800.000,- excl. BTW
Dit bedrag is exclusief de aansluitkosten en de legeskosten voor de bouwvergunning (worden door opdrachtgever betaald).

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure. De aanbestedingsprocedure start met de selectiefase (fase 1). Nadat partijen zijn geselecteerd volgt de fase van inschrijving (fase 2).  Een gegadigde meldt zich aan voor de selectie tot deelneming aan de gunningsfase door middel van ondertekening en indiening van het aanmeldingsformulier, inclusief bijlagen. Aanmelding dient elektronisch te geschieden met Bricsys 24/7 van HEVO. Toegang tot dit systeem is
te verkrijgen middels een inlogcode die kan worden opgevraagd bij de contactpersoon als vermeld in de selectieleidraad. U ontvangt dan ook een nadere instructie en toelichting met betrekking tot het gebruik van Bricsys 24/7. De uiteindelijke inschrijving wordt beoordeeld op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI, volgens het criterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 5 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290595

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *