Wasserij – en hersteldiensten Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Wasserij – en hersteldiensten Tilburg

Foto: pixabay.com

Tot een aantal jaren geleden maakten verschillende afdelingen binnen de gemeente Tilburg gebruik van diverse wasserijen voor het wassen en/of reinigen van kleding, platgoed en overige artikelen (wasgoed). Door de jaren heen is het aanbod van artikelen die gewassen dienen te worden aanzienlijk toegenomen. In 2019 is alles gebundeld en na een zorgvuldig inkooptraject de dienstverlening uitbesteed aan één leverancier. De samenwerking met de partij verloopt goed echter nadert het einde van de looptijd van de overeenkomst en is gestart met een nieuwe aanbestedingsprocedure.
De afdelingen die op dit moment gebruik maken van de dienstverlening geven aan dat zij tevreden zijn over de kwaliteit van levering en de service van de huidige leverancier. Het is van belang om (minimaal) datzelfde niveau van kwaliteit en service te borgen in deze aanbesteding en de (draag)kwaliteit van kleding en platgoed te (blijven) borgen. Deze aspecten zijn de rode draad in de eisen en wensen die Tilburg stelt. Ook duurzaamheid is een belangrijke doelstelling. Om te komen tot een meer duurzame reiniging van ons wasgoed stellen we in deze aanbesteding milieueisen aan onder andere reinigingsprocessen en -middelen, waterbesparing, energiebesparing en hergebruik.

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het op een duurzame en efficiënte wijze laten uitvoeren van wasserijdiensten en bijbehorende dienstverlening tegen een marktconforme prijs. De opdracht omvat:
• Reinigen: het professioneel wassen en reinigen van (bedrijfs-)kleding, platgoed en overige artikelen die
periodiek gereinigd moeten worden;
• Herstellen: het herstellen/repareren van de artikelen;
• Haal- en brengservice: het ophalen en terugbezorgen van het wasgoed van en naar de locaties;
• Inlegservice: het zorgdragen dat het schone wasgoed (op persoonsniveau) in de juiste kledinglocker wordt gelegd;
• Alle overige werkzaamheden die redelijkerwijs te verwachten zijn binnen de scope van de opdracht.

Het leveren van de bedrijfskleding (inclusief de retourstroom en afvoer van onbruikbare kleding) valt buiten de scope van deze opdracht. Ook het reinigen van vloerkleden en raambekleding behoort niet tot de scope van deze af te sluiten overeenkomst.

De uitvoering van de opdracht is gepland in de periode vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst voorzien met ingang van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één jaar. De aanbestedende dienst wenst te komen tot contractvorming met één inschrijver. De aanbesteding van de opdracht vindt plaats volgens een openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. De economisch meest voordelige aanbieding wordt in deze aanbesteding bepaald met behulp van het gunningscriterium “Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV)” .

Bron: Tenderned woensdag 23 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280198

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *