Concessie horeca – Stg Hogeschool Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Concessie horeca – Stg Hogeschool Rotterdam

Foto: pixabay.com

Het resultaat van deze Europese aanbesteding is een ondertekende concessieovereenkomst met één partij voor de uitvoering van de opdracht. Deze cncessieovereenkomst zal worden aangegaan voor drie jaar exclusief een verlengingsoptie van twee keer maximaal vierentwintig  maanden. De verwachte ingangsdatum is 1 augustus 2023.
Binnen de scope:
De te contracterendienstverlener is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en dienstverlening van de horecaoutlets en de banqueting services op alle locaties van Hogeschool Rotterdam. Opdrachtnemer zorgt voor een eigen kassa- en betaalsysteem dat geschikt is voor de reguliere cashless betaalwijzen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aanschaf van klein inventaris dat nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. Banqueting services kent een ‘eigen’ markt. Hogeschool Rotterdam kiest er bewust voor om deze dienstverlening binnen deze uitvraag mee te nemen vanuit logistieke en duurzame overwegingen. Hogeschool Rotterdam neemt deze beslissing niet om het MKB uit te sluiten, daar er nadrukkelijk wordt
gemotiveerd met onderaannemers in te schrijven.

Hogeschool Rotterdam heeft momenteel concessieovereenkomsten met vier dienstverleners voor de horeca. Deze overeenkomsten kennen allemaal een andere ingangsdatum en sommigen zijn in de tussentijd verlengd. Alle contracten zijn nu zo afgestemd dat deze per 31 juli 2023 aflopen. De vier verschillende dienstverleners verzorgen op één of meerdere locaties van Hogeschool Rotterdam zowel de horeca als de banqueting. Alle partijen hebben de horeca en banqueting naar eigen inzicht ingericht. Doordat er over de verschillende locaties met verschillende dienstverleners gewerkt wordt, is het lastig om uniformiteit te waarborgen op het gebied van prijs en kwaliteit. Daarnaast is de samenwerking met vier contractpartijen intensief voor Hogeschool Rotterdam. Vanuit de Horecavisie van Hogeschool Rotterdam, welke ontwikkeld is in 2020, is naar voren gekomen dat de klanttevredenheid per locatie wisselend is en de tevredenheid omtrent de prijs laag scoort. De locaties die een restauratieve voorziening hebben zijn:
– Kralingse Zoom
– Rochussenstraat
– Academieplein
– Pieter de Hoochweg
– Museumpark
– Wijnhaven 61 en 107
– Posthumalaan
Momenteel zijn de kassasystemen in eigendom van Hogeschool Rotterdam. Hierbij is er de mogelijkheid om te betalen met de pinpas en daarnaast met hogeschooleigen relatiekaarten.

Hogeschool Rotterdam onderzoekt momenteel of de huidige avondopenstelling aangepast kan worden naar openstelling op één of twee locaties. De vraag naar avondmaaltijden op deze locaties zal dan wellicht toenemen, maar op de andere locaties niet meer nodig zijn. Naar verwachting worden de komende jaren de volgende projecten uitgevoerd:
Zomer 2023:
– Nieuwe keuken en uitgiftegebied locatie Museumpark
– Grand Café + koffiepunt centrale hal Kralingse Zoom
– Sluiting Posthumalaan na oplevering nieuwbouw Kralingse Zoom
Zomer 2024:
– Nieuwe keuken en uitgiftegebied Kralingse Zoom
– Nieuwe keuken en uitgiftegebied Willem de Kooning Academie
2026:
– Aan de Laan op Zuid wordt een nieuwe onderwijslocatie geopend in samenwerking met
andere Rotterdamse onderwijsinstellingen
– De locaties Wijnhaven 99 en 103 zullen afgestoten worden

Ter toelichting op de aanbesteding nodigt de aanbestedende dienst inschrijvers uit om deel te nemen aan een schouw. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 9 december 2022 vanaf 10:00 uur waarbij alle relevante locaties van de aanbestedende dienst zullen worden bezocht, te weten:
– Academieplein
– Kralingse Zoom
– Museumpark
– Pieter de Hoochweg
– Rochussenstraat
– Wijnhaven 61
– Wijnhaven 99
Verdere informatie omtrent de schouw zal worden toegestuurd na aanmelding. De schouw heeft tot doel de inschrijver beter inzicht te geven in de verschillende locaties en de specifieke kenmerken daarvan. De schouw zal starten op locatie Rochussenstraat, dit zal plaatsvinden onder leiding van medewerkers van de afdeling Services. Het uiterste moment voor het  aanmelden voor de schouw is 2 december 2022 om 16:00 uur.

De aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 24 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280363

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *