Warmedrankenvoorziening provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Warmedrankenvoorziening provincie Noord-Brabant

Fot: Pexels.com

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst af te sluiten voor het leveren en gebruiksklaar installeren van vijfentwintig
warmedrankenautomaten in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch. De
automaten dienen gespreid over verschillende pantry’s in de
werkomgeving en in het vergadercentrum geplaatst te worden. Daarnaast wenst de provincie ook gedurende de overeenkomst ontzorgd
te worden in het preventief technisch onderhoud en storingsonderhoud aan de warmedrankenautomaten.

In de huidige situatie heeft de Provincie achtenveertig warmedrankenautomaten tot haar beschikking in het provinciehuis, welke zijn gesitueerd in de verschillende pantry’s in de werkomgeving en de pantry’s in het vergadercentrum. Dit betreft volautomatische machines, type Melitta bar-cube II 1-2G-IS. Ten opzichte van de huidige situatie kiest de Provincie ervoor om het aantal warmedrankenautomaten te verlagen van achtenveertig
naar vijfentwintig stuks. Het relatief lage verbruik van de huidige automaten (op basis van aantal tikken) en het afnemende aantal pandgebruikers als gevolg van covid-19 zijn de voornaamste redenen voor deze keuze. Een overzicht het huidig automatenpark inclusief verbruik en storingen is beschikbaar in het Programma van Eisen.

De provincie wil met één dienstverlener een overeenkomst afsluiten. Onder de overeenkomst worden nadere overeenkomsten afgesloten voor de levering van automaten op basis van de voorwaarden en prijsafspraken die overeengekomen zijn in de overeenkomst. Deze aanbesteding bevat een optie/herzieningsclausule. De provincie behoudt de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de opdracht uit te breiden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar met twee opties tot verlenging met één jaar. De maximale looptijd
van de overeenkomst is (inclusief verlengingen) zeven jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2021. Eventuele verlengingen dienen schriftelijk te worden bevestigd. Indien niet wordt verlengd, zal de overeenkomst zonder nadere schriftelijke kennisgeving worden beëindigd.

Bron: Tenderned 3 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204420

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *