Levering en onderhoud elektrische bedrijfsvoertuigen Amstelveen – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud elektrische bedrijfsvoertuigen Amstelveen

Foto: 3xPstudio

De gemeente Amstelveen wenst ter verduurzaming van haar wagenpark een groot deel van de bedrijfsvoertuigen te vervangen. De voertuigen die op dit moment nog niet geschikt zijn om te elektrificeren zijn reeds uitgevraagd in 2020 via een separate aanbesteding van de diesel aangedreven bedrijfswagens. De gemeente Amstelveen schrijft onderhavige aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst voor het leveren en onderhouden van 100% elektrische bedrijfsvoertuigen. Het doel van de aanbesteding is het selecteren van één opdrachtnemer per perceel die de door de aanbestedende dienst gewenste producten en diensten kan leveren onder de gestelde voorwaarden en condities. Het nevendoel is uniformering van de voertuigen. Per perceel mag derhalve met één merk voertuig ingeschreven worden. Deze aanbesteding omvat in beginsel de levering en het preventief onderhoud. Het correctieve onderhoud (reparatie), bandenwissel en schadeherstel, is optioneel af te nemen bij de te
contracteren partij. De gemeente Amstelveen behoudt zich het recht om het correctieve onderhoud (reparaties), bandenwissel en het schadeherstel die niet onder de garantie vallen bij derden onder te brengen.

De voertuigen dienen de vereiste continuïteit te kunnen borgen (betrouwbaar, weinig uitval) en zijn geschikt om veilig, efficiënt en effectief in te zetten bij de gemeentelijke taken (tractie/ wegbeheer/riolering/ afvalbeheer). De voertuigen zijn daarbij eenvoudig en ergonomisch verantwoord in
gebruik. Het vereiste onderhoud is zo laag mogelijk (in tijd en kosten) en de levensduur zo lang mogelijk. Daarnaast is de duurzaamheid van de voertuigen van belang voor de gemeente. De voertuigen zullen voornamelijk voor relatief korte ritten binnen de gemeente Amstelveen en
Aalsmeer gebruikt worden, maar kunnen ook gebruikt worden voor langere afstanden. De voertuigen zijn dan ook geschikt om te gebruiken op de autosnelweg. Na aanschaf dienen de voertuigen optimaal inzetbaar te zijn. Het laten uitvoeren van onderhoud draagt hieraan bij. Om de uitval ten gevolge van onderhoud te beperken dient het onderhoud lokaal/ regionaal plaats te vinden. Hiermee wordt ook de inzet van de lokale/ regionale MKB bedrijven bevorderd.

De opdracht betreft het op basis van een overeenkomst leveren van bedrijfswagens welke voldoen aan de eisen, wensen en voorwaarden welke zijn gesteld in de aanbestedingsdocumenten. De gemeente wenst voor de levering van de bedrijfsvoertuigen per perceel een overeenkomst met
één opdrachtnemer af te sluiten voor een periode van twee jaar met een mogelijkheid om de overeenkomst aansluitend tweemaal met nog twee jaar te verlengen. Daarnaast wil de gemeente per perceel een overeenkomst afsluiten voor het door de gemeente in opdracht te geven preventieve en correctieve onderhoud van deze voertuigen gedurende de periode dat deze voertuigen in eigendom zijn van de gemeente. 

De bedrijfswagens zijn onderverdeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: ca: 20 twee persoons bedrijfswagens met een gewicht van maximaal 3500 kg, geheel elektrisch aangedreven.  Kleine lichte bedrijfswagens met open en gesloten laadbak voor verschillende doeleinden

Perceel 2: ca. 15 drie persoons bedrijfswagens met een gewicht van maximaal 3500 kg, geheel elektrisch aangedreven. Lichte bedrijfswagens met open en gesloten laadbak voor verschillende doeleinden met aanvullende eisen ten opzichte van perceel 1.

De geraamde waarde voor de levering (excl. Onderhoud) betreft op basis van de vervanging van de huidige voertuigen per perceel is   €900.000,-.

Bron: Tenderned 3 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204363

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *