Warme dranken Zone.college – Aanbestedingsnieuws

Warme dranken Zone.college

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/Skitterphoto-324082/

Het Zone.college is ontstaan uit de fusie van AOC Oost en Groene Welle. Op 1 januari 2018 gingen beide op in de Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. De organisatorische fusie is sinds augustus 2018 een feit. Sindsdien verdwenen de namen
AOC Oost en Groene Welle; samen gaan deze verder onder de naam Zone.college.
 De aan te besteden opdracht omvat het leveren van een warme dranken voorziening, inclusief het leveren van de ingrediënten voor in de automaten op de zeven, in het oosten van het land gelegen, locaties van het Zone.college. Het schoonmaken en bijvullen wordt gedaan door de facilitaire teams van Zone.college. Het oplossen van storingen en het onderhoud wordt uitgevoerd door opdrachtnemer. Tot de warme dranken behoren:

  • Koffie (instant,bonen)
  • Cappuccino
  • Latte Macchiato
  • Chocomelk
  • Espresso
  • Heet water

Buiten scope van de opdracht vallen de watertappunten en de koffie die wordt geleverd door de catering of wordt gezet in de kantines (m.n. filterkoffie/ketelkoffie). 

De omvang van de opdracht is de warme dranken voorziening ten behoeve van circa 950 medewerkers en circa 4000 leerlingen en 3100 studenten. In 2019 en 2020 is er respectievelijk  €81.246,55 en €66.484,75 uitgegeven. (inclusief btw). In deze
bedragen zijn ook de kosten voor de koffiebekers en overige benodigdheden opgenomen. Deze zullen optioneel meegenomen worden in de aanbestedende opdracht.
De aanbesteding moet leiden tot een raamovereenkomst met een looptijd van drie jaar met daarbij de mogelijkheid voor de opdrachtgever om de looptijd te verlengen met drie maal één jaar. De reden voor de
raamovereenkomst is dat niet op voorhand vast te stellen is welke en hoeveel automaten worden afgenomen. De reden voor een langere looptijd van de raamovereenkomst is dat deze beter overeenkomt met de afschrijving van de automaten. De opdrachtnemer zal in geval van uitbreiding een machine bijplaatsen tegen dezelfde huurkosten als opgenomen in het prijzenblad en dezelfde einddatum hanteren zoals in het contract vermeld. De machine moet voldoen aan de gestelde minimale gebruikseisen. Na een looptijd van vier jaren is het mogelijk om bij uitbreiding van de overeenkomst een gebruikte machine te plaatsen, deze moet wel voldoen aan de genoemde minimale gebruikseisen. De einddatum van het gebruik van de machine is gelijk aan het einde van de contractdatum. Het staat de opdrachtgever vrij om automaten weg te laten halen, ongeacht de resterende looptijd van de overeenkomst. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste Prijs/Kwaliteit verhouding.  

Bron: Tenderned 28 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226379

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *