Levering terreinvoertuigen Politie – Aanbestedingsnieuws

Levering terreinvoertuigen Politie

Bron: Bijlagen Aanbestedingsstukken

De opdracht in deze aanbesteding omvat de levering van Turnkey terreinvoertuigen/ 4×4 en het verrichten van
diensten met betrekking tot het toewijzen en uitvoeren van de reparaties, het onderhoud en de levering van banden (ROB) ten behoeve van de door opdrachtnemer geleverde terreinvoertuigen, zolang deze voertuigen door de Politie worden gebruikt en/of in het bezit zijn van de Politie. Het betreft hiermee een gecombineerde opdracht voor leveringen en diensten.
 De aanbesteding bestaat uit twee percelen.

Perceel 1: Terreinvoertuig / 4×4 op basis van een personenvoertuig (grote SUV’s, terreinvoertuigen; D-Upper Family SUV/CUV en E-Executive SUV/CUV of voormalig RDC M segment voor personenvoertuigen);

Perceel 2: Terreinvoertuig / 4×4 op basis van een bedrijfswagen (pick-up; RDC E segment voor bedrijfswagens).

De behoeftestelling is onderverdeeld in vijf functionele categorieën. Terreinvoertuigen worden gebruikt door verschillende basisteams, de regionale locaties van de afdeling Beredenen van DLOS, dienst INFRA en de dienst luchtvaart van de Landelijke Eenheid. Om in de toekomst flexibiliteit te houden, is de mogelijkheid voor een toekomstige zesde functionele categorie opgenomen. De 4×4 aangedreven voertuigen worden ingezet voor taken in gebieden met onverhard terrein of werkzaamheden op locatie waarbij het over (verharde/onverharde) weg vervoeren van vaartuigen of levende have (paarden) noodzakelijk is, waaronder in voorkomende gevallen ook over karrensporen. Hiertoe dienen opvallende volwaardige terreinvoertuigen / 4×4 te worden aangeschaft. Het betreft hier nieuwe voertuigen die geschikt zijn voor specifieke taken in het terrein, waaronder het trekken van boot- en paardentrailers, werkzaamheden in duin- en kustgebieden (op en langs het strand), maar ook voor de betreding van afgelegen gebieden (bossen, heide en overige natuurgebieden) in Nederland. De voertuigen hoeven niet speciaal voor de Politie ontworpen te zijn, en zijn daarmee als casco voertuig in de meeste gevallen niet anders dan andere regulier te leveren terreinvoertuigen in Nederland. Wel dienen de terreinvoertuigen / 4×4 als gevolg van de gespecialiseerde inzet en
‘specifiek voor de politietaak’ te worden voorzien van striping, gespecialiseerde op- en inbouw(componenten) en politiespecifieke inrichting. In voorkomende gevallen kunnen ook voertuigen zonder striping (casco voertuigen) worden afgenomen. Dit laatste zal naar verwachting niet veel voorkomen. Deze specialistische op- en inbouw maakt integraal onderdeel uit van de scope van deze aanbesteding, en met de eventuele op- en inbouw dient bij de toewijzing en uitvoering van ROB ook rekening te worden gehouden. Alle minimale eisen die de Politie stelt aan deze voertuigen staan beschreven in het programma van eisen
 .

Tot de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen welke voor beide percelen worden opgenomen:
Turnkey oplevering van herkenbare terreinvoertuigen en in voorkomende gevallen onherkenbare terreinvoertuigen;
Het uitvoeren van reparatie, onderhoud (preventief en correctief) en banden (ROB) aan beide typen voertuigen;
Het implementeren van het beheer van deze voertuigen, inclusief inventaris en voertuig ICT;
Gebruikersinstructie van het voertuig

De totale opdracht betreft de levering, inclusief op- en inbouw en uitvoering van reparaties, onderhoud en levering van banden (ROB) van maximaal 170 voertuigen over een leveringsperiode van vier jaar, waarvan maximaal 100 voertuigen in perceel 1
(personenvoertuigen) en maximaal 70 voertuigen in perceel 2 (bedrijfswagens: pick-ups). Deze prognose is onzeker. Omdat de prognose onzeker is en de Politie voldoende ruimte binnen deze overeenkomsten wil houden om voertuigen af te nemen, vraagt de Politie de prijzen en tarieven gestaffeld uit. Daarnaast moet het voor perceel 2 mogelijk zijn om de aantallen flexibel over de functionele categorieën te verdelen.
Tijdens de looptijd van de overeenkomst behoudt de Politie zich het recht voor om de opdracht te wijzigen.

De Politie heeft plafondprijzen bepaald om ervoor te zorgen dat de aanbesteding “budget technisch” beheerst blijft. Deze plafondprijzen zijn incl. korting en voertuigopties en excl. in- en opbouw, btw, bpm en ROB en bedragen voor:
Perceel 1: Terreinvoertuig / 4×4 op basis van een personenvoertuig (grote SUV’s, terreinvoertuigen; D-Upper Family SUV/CUV en E-Executive SUV/CUV of voormalig RDC M segment voor personenvoertuigen): €70.000,- per voertuig.
Perceel 2: Terreinvoertuig / 4×4 op basis van een bedrijfswagen (pick-up; RDC E segment voor bedrijfswagens): €50.000, – per voertuig. U kunt op één of beide percelen inschrijven. Inschrijvingen op een gedeelte van een perceel zijn ongeldig.  Een inschrijver kan één of beide percelen gegund krijgen. De Politie heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer per perceel en met een looptijd van vier jaar. De Politie kiest voor een raamovereenkomst, omdat de werkelijke afname van voertuigen niet op voorhand vastgesteld kan worden en het vaststellen van een gegarandeerde afname niet mogelijk is.

Bron: Tenderned 28 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226379

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *