WAN-infrastructuur Edugl@s- Stichting RENN4 – Aanbestedingsnieuws

WAN-infrastructuur Edugl@s- Stichting RENN4

De naam Edugl@s is een verbinding van de woorden educatie en glasvezel. Edugl@s is op initiatief van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Groningen ingesteld met als activiteit om alle scholen op glasvezel aan te sluiten. Deze doelgroep heeft door de vergaande ontwikkelingen in het onderwijs dringend behoefte om te kunnen beschikken over
glasvezelverbindingen voor snel internet en snelle onderlinge verbindingen. Edugl@s heeft als doel om voor haar leden met marktpartijen contracten aan te gaan en te beheren. Via Edugl@s werken deze organisaties samen in de realisatie van concrete projecten en kopen daarvoor gezamenlijk in. Door de vraag naar diensten of producten van haar leden te bundelen profiteren de leden door scherpere aanbiedingen van de markt. Immers een grotere vraag levert een lagere aanbiedingsprijs op. Vervolgens worden contracten via Edugl@s op een professionele manier beheerd. 
Voor deze aanbesteding is RENN 4 de penvoerder. De deelnemende stichtingen voor deze aanbesteding zijn:
Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4
Gereformeerde Scholen Groep (GSG)
Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG)
Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)
Hogeland College

De deelnemers in Edugl@s wil (NDR:  Neen, deelnemers willen, als je werkt voor onderwijsinstellingen MOET de vervoeging goed zijn, anders sta je mooi voor aap!)  een overeenkomst sluiten met één leverancier die per deelnemer van Eduglas een WAN-infrastructuur levert die alle locaties van de deelnemer onderling en/of met internet verbindt. De deelnemers beogen daarmee voor de komende vijf  tot tien jaar te beschikken over:
● WAN-infrastructuur die nodig is om het digitale data- en communicatieverkeer veilig en betrouwbaar uit te wisselen tussen de lokale netwerken (LAN) op de locaties van de Edugl@s deelnemer
● WAN-infrastructuur die al het data- en communicatieverkeer veilig en betrouwbaar transporteert tussen het LAN van een Edugl@s Deelnemer en internet
● WAN-infrastructuur met voldoende bandbreedte voor uitwisselen van data- en communicatieverkeer tussen locaties van een deelnemer onderling en tussen locaties van een deelnemer en het internet;
● de keuze voor een elektrisch of optisch Ethernet-koppelvlak waarop het LAN van de betreffende locatie van de deelnemer wordt aangesloten op de WAN-infrastructuur;
● Gegarandeerde beschikbaarheid van de WAN-infrastructuur;
● Flexibiliteit in het gebruik van de transparante WAN-infrastructuur.

Naast het leveren van de WAN-infrastructuur vraagt Edugl@s om de volgende aanverwante diensten als onderdeel van de overeenkomst te leveren:
● Het inrichten, migreren en ondersteunen (ook bij acceptatie) van de WAN-infrastructuur van de huidige naar de nieuwe situatie;
● Servicedesk om vanuit de Deelnemers één gezamenlijk contactpunt te hebben voor melden van zaken rond de WAN-infrastructuur;
● De bewaking, het beheren en onderhouden van de WAN-infrastructuur;
● Het op basis van nacalculatie doorvoeren van wijzigingen onder de condities van deze aanbesteding en afgesloten overeenkomst.

Er wordt een overkoepelende raamovereenkomst gesloten met Edugl@s voor de levering van glasvezel. De duur van de overeenkomst is vijf jaar. Na deze jaren heeft opdrachtgever de mogelijkheid om het overeenkomst nog vijf keer te verlengen met één jaar. Het contracteren vindt plaats door middel van een openbare Europese aanbestedingsprocedure. Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Van een eventuele schouw is niets bekend gemaakt.

Bron: Tenderned vrijdag 3 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245596

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *