Ontwerp en realisatie turborotonde inclusief fietstunnel Hempontplein – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie turborotonde inclusief fietstunnel Hempontplein

Schets: © Havenbedrijf Amsterdam

In de haven van Amsterdam is aan de Nieuwe Hemweg het Hempontplein gevestigd. Havenbedrijf Amsterdam NV wenst de afwikkeling van verkeer van en naar de pont, veiliger te laten verlopen. Vanwege de te verwachten hogere verkeersintensiteit op de Nieuwe Hemweg / Ankerweg en de verkeersstroom van (brom)fietsers van en naar de pont naar Zaandam, is er de wens om een turborotonde en een fietstunnel aan te brengen. Deze fietstunnel zal onder een turborotonde worden aangelegd. De turborotonde zorgt voor een veilige en vlotte afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer (met name zwaar vrachtverkeer). De fietstunnel zorgt voor de meest veilige fietsverbinding tussen het Hempontplein en het fietspad langs de Nieuwe Hemweg. Tijdens de realisatie dienen de omliggende bedrijven, de pont en andere voorzieningen bereikbaar te blijven en dient de doorstroom van zowel langzaam verkeer als gemotoriseerd verkeer doorgang te vinden. Het betreft een zeer druk gelijkvloers verkeersknooppunt met voornamelijk vrachtverkeer en fietsverkeer. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit twee
onderdelen
:
1) Ontwerp
2) Realisatie
De fasering is een belangrijk speerpunt in zowel de ontwerp als uitvoeringsfase.

Het werk dient na gunning door opdrachtnemer uitgewerkt te worden tot een bestek ( uitvoeringsontwerp en inschrijfstaat) zodat de realisatie van het werk op basis van de RAW-systematiek met de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV-2012) kan plaatsvinden. Op de ontwerpfase is de Nieuwe Regeling 2011 van toepassing.

Het doel van deze nie-openbare aanbesteding is om een overeenkomst met maximaal één inschrijver of combinatie af te
sluiten. Binnen de combinatie kan er gewerkt worden met verschillende specialisten maar het is van essentieel belang dat er één partij als aanspreekpunt op zal treden. De aanbesteding bestaat uit twee fasen. In de eerste fase mogen alle belangstellenden zich aanmelden voor deelname aan de aanbesteding, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van de selectiecriteria. De
geselecteerde gegadigden ontvangen vervolgens in de tweede fase de uitnodiging tot het indienen van een inschrijving. Het is de intentie om maximaal vijf gegadigden te selecteren en uit te nodigen om een inschrijving te doen.

Voor deze aanbesteding wordt gewerkt met een plafondbedrag: een maximaal bedrag dat beschikbaar is voor dit contract. De ondernemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV) binnen dit plafondbedrag komt het eerst voor gunning in aanmerking. In de inschrijvingsleidraad wordt het plafondbedrag bekend gemaakt.

Behoudens de inschrijver waaraan het project zal worden gegund ontvangen de inschrijvers die een geldige aanbieding hebben ingediend een vergoeding met betrekking tot de ten behoeve van de aanbieding geleverde inspanning. De hoogte en de voorwaarden van de aanbiedingsvergoeding zullen in de inschrijvingsleidraad worden vastgelegd. De vergoeding zal mogelijk geen volledige dekking bieden voor de door de inschrijvers gemaakte kosten.

De aanbesteder organiseert op dinsdag 14 december 2021 11.00 uur tot 12.00 uur een startbijeenkomst waarbij een mondelinge toelichting wordt gegeven op het project. Het doel hiervan is om de verwachtingen en doelstellingen van de aanbesteder te delen met de ondernemers die voornemens zijn in te schrijven. De ondernemer wordt gevraagd zich uiterlijk één dag voor de aanwijzing via een bericht middels Mercell aan te melden.

Bron: Tenderned maandag 6 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246126

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *