VVD wil weten waarom bouw EBI Vlissingen is vertraagd – Aanbestedingsnieuws

VVD wil weten waarom bouw EBI Vlissingen is vertraagd

©Ministerie van Justitie 2022 vv Bas Keijzrs

Kamerleden Ellian en Chris Simons van de VVD hebben op 8 december 2022 vragen ingediend bij de Ministers van Rechtsbescherming en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vertraging bij de bouw van de Extra Beveiligde Inrichting in Vlissingen. Toenmalig Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker berichtte 22 november 2021 nog dat er met deze vierde extra beveiligde gevangenis een landelijk dekkend netwerk moest ontstaan van “hoogbeveiligde voorzieningen waar de zware, vluchtgevaarlijke criminelen van ons land kunnen worden gedetineerd én berecht”.

Minister Dekker:

“Het gaat hier om zware criminelen met veel macht en middelen, die bereid zijn om alles te doen om hun illegale praktijken voort te zetten. Dat is een groot gevaar voor onze veiligheid. Deze buitengewone groep gedetineerden vraagt om een buitengewone aanpak.”

en over de EBI in Vlissingen werd toen bericht:

  • In Vlissingen komt, zoals eerder aangekondigd, een nieuw Justitieel Complex dat medio 2028 gereed moet zijn, met een tweede EBI, een hoog beveiligde zittingslocatie en een hoog beveiligde werk- en overnachtingslocatie waar rechters, griffiers, officieren van justitie en advocaten in een beveiligde voorziening kunnen werken en overnachten.

De vragen luiden:

  1. Kunt u zich voorstellen dat deze vertraging in Zeeland met gefronste wenkbrauwen wordt ontvangen, gelet op al het eerdere uitstel ten aanzien van grote projecten in Zeeland?
  2. Hoe reageert u op de vrees van Zeeland dat sprake kan zijn van afstel in plaats van uitstel?
  3. Hoe gaat u ervoor zorgen dat er op korte termijn voldoende EBI-waardige cellen zijn in Nederland, juist gelet op de vele aanhoudingen van criminele kopstukken?
  4. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de EBI in Vught geen gevaarlijke cocktail van criminele kopstukken wordt, nu duidelijk is dat de EBI in Vlissingen pas over acht jaar klaar zal zijn?
  5. Gaat u met urgentie uitvoering geven aan de aangenomen motie van het lid Ellian (Kamerstuk 36200, nr. 64) om hoogbeveiligde cellen te zoeken en een (tijdelijke) locatie voor de EBI-plus categorie?
  6. Kunt u ondubbelzinnig bevestigen dat maximale inspanningen worden geleverd om zowel een tijdelijke als definitieve ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Vught te realiseren en dat u van alle overheden maximale medewerking hieraan vraagt? Zo ja/nee, waarom?
  7. In hoeverre bent u bereid om zo spoedig mogelijk een van de toekomstige Afdelingen Intensief Toezicht, om te vormen tot een mini EBI, bijvoorbeeld in Lelystad?
  8. Waarom bestaat er geen enkele mogelijkheid om sneller te kunnen aanbesteden gelet op de grote veiligheidsbelangen die in het geding zijn?
  9. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat over gevangeniswezen en tbs van 8 februari 2023?

Bron: Aanhangsel Handelingen II 2022/23, NDS, 2022Z24627

Zie ook:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z24627&did=2022D52930

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2021/11/22/meer-hoogbeveiligde-faciliteiten-en-strenge-regimes-voor-zware-criminelen

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/forse-tegenvaller-bouw-justitieel-complex-vlissingen-twee-jaar-vertraagd-gedeputeerde-baalt~ad91f4c6/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *