VR Haaglanden zoekt materiaalwagen gevaarlijke stoffen – Aanbestedingsnieuws

VR Haaglanden zoekt materiaalwagen gevaarlijke stoffen

Kazerne Laak
Foto: Google Streetview

De regio Haaglanden (VRH) bestaat uit negen gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
De regio heeft 1 meldkamer, 20 kazernes en 3 kazernes met kantoor.
De grootste risico’s in Haaglanden zijn:

  • Verstoring openbare orde
  • Gevolgen extreem weer
  • Verstoring energievoorziening/ ICT
  • Bedreiging volksgezondheid
  • Terrorisme

Op dit moment maakt de VRH gebruik van twee busjes waarin de materialen worden vervoerd die de gevaarlijke stoffen eenheid nodig heeft voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. De VRH acht de inzet van de twee verschillende busjes niet efficiënt, en wil daarom graag één
materieelvoertuig aanschaffen welke alle benodigde materialen kan vervoeren. Het aan te schaffen materieelvoertuig wordt ingezet bij een melding van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld een lekkend vat brandbare en/of giftige stof) en bij terreurdreiging/extreem geweld.

Het beoogde voertuig en het gebruik ervan laat zich moeilijk beschrijven in uitsluitend een technisch overzicht van eisen en wensen. Als aanvulling hierop wordt deze functionele toelichting gegeven. Hiermee wordt het beoogd gebruik van het voertuig toegelicht zodat de leverancier hier het aanbod optimaal op kan afstemmen. De Veiligheidsregio Haaglanden beschikt over één eenheid die gespecialiseerd is in het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze eenheid bevindt zich op kazerne Laak (Den Haag). Tot op heden maakt dit team voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) gebruik van 2 busjes waarin zowel personeel als middelen mee worden vervoerd. Daarnaast is de afgelopen jaren een extra taak ondergebracht bij de ploegen op kazerne Laak. Vanuit Laak rukt het QRT (quick
response team) uit voor het bestrijden van incidenten met extreem geweld of terrorisme gevolg bestrijding. Hiervoor maakt dit team gebruik van afwijkende persoonlijke beschermingsmiddelen en extra hulpmiddelen zoals noodbrancards en speciale verbandmiddelen om bijvoorbeeld snel ernstige bloedingen te kunnen stoppen.

Het nieuwe voertuig wordt primair gebruikt voor het vervoer van alle middelen. Het voertuig wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met een reguliere tankautospuit en daarom zijn 2 zitplaatsen (voor een chauffeur en bijrijder) voldoende. Voor zowel de IBGS als de QRT-taken worden de benodigde middelen ondergebracht in het nieuw aan te schaffen voertuig. Het is de wens van de gebruikers dat vrijwel alle spullen snel van buitenaf te benaderen zijn door bijvoorbeeld het toepassen van rolluiken waarachter kratten kunnen worden opgeborgen. Er is
behoefte aan opbergruimte voor ademluchttoestellen die snel kunnen worden omgehangen. Deze toestellen moeten van spanning kunnen worden voorzien als ze niet in gebruik zijn. Een gedachte hierbij is om aan weerzijden van het voertuig achter een rolluik een schuifrek te hebben waaraan de toestellen kunnen worden bevestigd. Door de rekken uit te trekken kunnen de toestellen snel in gebruik worden genomen.
Aan de luifelzijde van het voertuig is tevens behoefte aan een voorziening waarop het verloop van de inzet kan worden gemonitord. Meetapparatuur, telemetrieapparatuur (waarmee op afstand het ademluchtverbruik kan worden gevolgd), en andere systemen moeten hier kunnen worden afgelezen. Bij geen gebruik moet deze apparatuur onder lading in het voertuig worden opgeborgen. Om dit te kunnen opbergen en gebruiken wordt ook gedacht aan een uitschuifbare voorziening, wellicht met een whiteboard om schetsen te kunnen maken.
De bepakking van dit voertuig is uitgewerkt in de bepakkingslijst waarin kratten in diverse standaardmaten zijn voorzien van inhoud en gewichten. Deze lijst is als bijlage toegevoegd. De verwachting is dat ondanks de hoeveelheid bepakking het voertuig nog niet volledig gevuld is. Aan de aanbieder wordt gevraagd om eventuele resterende ruimte zo in te delen dat hiermee flexibiliteit ontstaat voor toekomstige ontwikkelingen. Deze ‘vrije ruimte’ zou zich ook goed kunnen lenen voor het opbergen van een overmaats vat en het manifold. Beiden laten zich naar verwachting lastig opbergen achter een rolluik in een krattenframe. Natuurlijk moet het gehele voertuig zo zijn ontworpen dat alle bepakking goed bereikbaar is. Ook hoge kratten zijn goed bereikbaar, al dan niet door toepassing van gebruiksvriendelijke hulpmiddelen.

Bron: Tenderned 15 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185091

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *