Warme dranken automaten Assen – Aanbestedingsnieuws

Warme dranken automaten Assen

Fot: Pexels.com

Een van de regelmatig terugkerende aanbestedingen is die voor de warme dranken. Dit keer de gemeente Assen die volgend jaar alle drankenautomaten wil vervangen. Het onderwerp van de aanbesteding betreft:
1. Het leveren, installeren en technisch onderhouden van (nieuwe) automaten voor warme en koude dranken voor de vijf bedrijfsgebouwen van de opdrachtgever; op basis van fulloperational lease.
2. Het (dagelijks) verzorgen (onderhouden, reinigen en bijvullen) van de drankenautomaten en ingrediënten conform de geldende HACCP-richtlijnen;
3. Het leveren van alle benodigde ingrediënten, bijproducten, kartonnen bekers en roerstaafjes;
4. Het opstellen en beschikbaar stellen van managementinformatie;
Het hoofddoel van deze aanbesteding is het sluiten van een rechtmatige overeenkomst met één leverancier die in de behoefte voorziet van de opdrachtgever op het gebied van de verstrekking van warme en koude dranken. Vanwege het belang van het aangaan van een partnership voor het continu nastreven van een hoge kwaliteit zal, mits voldaan aan alle randvoorwaarden zoals beschreven in het aanbestedingsdocument, de maximale looptijd (inclusief verlengingen) zeven jaar bedragen. De overeenkomst gaat in op 1 juni 2020. 

Door middel van deze aanbesteding wil de gemeente Assen een hoogwaardig koffieconcept realiseren waarbij smaak en beleving hand in hand gaan. Van de inschrijvers wordt verwacht hierin mee te denken en een aanbieding te maken waarin hun visie is verwerkt en aansluit bij de doelstellingen van de opdrachtgever. De volgende doelstellingen heeft de gemeente geformuleerd.

  • De realisatie van een drankenvoorziening van hoge kwaliteit die is afgestemd op de gestelde eisen en de werklocaties van de opdrachtgever tegen een marktconforme prijs.
  • Volledige ontzorging van de opdrachtgever voor de drankenvoorziening.
  • Een duurzame en maatschappelijk verantwoorde drankenvoorziening.
  • Flexibiliteit tijdens de contractperiode.
  • Tevreden eindgebruikers.

De inschrijver met de hoogste score (Beste Prijs-kwaliteitverhouding) wordt uitgenodigd voor een verificatietest. Op 2 locaties wordt getest, met de ingrediënten zoals aangeboden op het prijzenblad. De verificatietest duurt 1 week. Tijdens die week kunnen medewerkers de automaat testen. De automaat en de koffie moeten minimaal een rapportcijfer 6 (schaal 1 t/m10) te scoren onder de gebruikers. Wanneer de gebruikers een lager gemiddeld cijfer geven, krijgt de inschrijver éénmaal de kans de melange of (instellingen van) de automaat dusdanig aan te passen, om alsnog een 6 of meer te scoren. Daarna volgt een nieuwe verificatietest voor 1 week. Deze aanpassing mag echter niet leiden tot een prijsverhoging voor de opdrachtgever. Wanneer inschrijver er na de tweede week niet in slaagt minimaal een 6 te scoren wordt zijn
inschrijving ter zijde gelegd en wordt de opvolgend inschrijver uitgenodigd voor een verificatietest. De opdrachtgever draagt zorgt voor een beoordelingssysteem van de automaat, waarbij elke medewerker maar 1x een beoordeling mag geven.

Werk aan de winkel voor de koffiecowboys dus weer.

Bron: Tenderned 15 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185108

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *