Vouwbalgen Combinotrams GVB Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Vouwbalgen Combinotrams GVB Amsterdam

Foto: Pixabay.com

Dit is de aanbesteding voor de aanschaf van vouwbalgen voor de Combino tram serie van GVB. Binnen het GVB wordt deze tram serie aangeduid als 13G (enkelkops) en 14G (dubbelkops) trams. GVB heeft voor deze aanbesteding gekozen voor een openbare procedure. GVB wil met deze opdracht de veiligheid, de betrouwbaarheid en de inzetbaarheid van de Combino
(13G/14G) trams weer op peil brengen door het vervangen van de vouwbalgen. De vervanging van de vouwbalgen zal ook bijdragen aan de levensduurverlenging van de Combino (13G/14G) trams. De doelstelling is om de meest geschikte partij te contracteren, die op een redelijk termijn, conform de specificaties, tegen aantrekkelijke condities de vouwbalgen kan leveren. Dit op een zodanige wijze dat de afdeling Railmaterieel zo efficiënt mogelijk de vouwbalgen kan vervangen.

De omvang van de opdracht is het ontwerpen, leveren en testen van de vouwbalgen op bestaande voertuigen. Daarnaast het leveren van de afdichtrubbers tussen de voertuigbakken en de vouwbalg. Het betreft een serie van 155 voertuigen met totaal 620 vouwbalgen. Elk voertuig bevat 4 vouwbalgen met daarin 2 rubbers per vouwbalg. Momenteel worden vouwbalgen die dermate slecht zijn bevonden vervangen, hiermee kan het daadwerkelijke aantal na gunning afwijken. De leveringen bestaan uit complete vouwbalgen inclusief spaninrichting, afdichtrubbers, bevestigingscomponenten en overige benodigde (onder)delen. Tevens dient bij de eerste levering van de twee trams voor de test/proef instructie te worden gegeven door opdrachtnemer. De optie voor de nalevering bestaat uit eventuele verbruiksartikelen benodigd voor werkzaamheden aan vouwbalgen en reserveonderdelen. Het GVB wil met één opdrachtnemer een overeenkomst sluiten met een looptijd van vijftien jaar. In
de eerste vier jaar van de overeenkomst zullen de initiële leveringen plaatsvinden. Daarna heeft GVB de mogelijkheid aanvullende leveringen/diensten, tijdens de resterende levensduur van de voertuigen, af te nemen vanaf 2026 tot minimaal 2037.

GVB zal een schouw organiseren waar GVB de aanbesteding zal toelichten. De schouw vindt plaats op de datum
zoals genoemd in de planning op TenderNed, op de hiernavolgende locatie: Hoofdwerkplaats, Provincialeweg 4, 1112 XT te Diemen. NDR: Een planning hebben wij op de redactie niet kunnen vinden, noch in de documenten, noch op Tenderned. 
Inschrijvers dienen uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de schouw via TenderNed aan te geven met hoeveel personen zij de aan de startbijeenkomst en/of schouw wensen deel te nemen. Dit mogen maximaal 2 personen zijn. Voor zover de opdracht en aanbestedingsprocedure inhoudelijk worden besproken, maakt GVB hiervan een verslag en koppelt zij dit terug aan inschrijvers.

Inschrijvingen die geldig zijn bevonden en aan de voorwaarden voor gunning voldoen zullen worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Gunning van de opdracht vindt plaats aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 31 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248393

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *