Rijkswaterstaat gunt bediening maasobjecten aan Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat gunt bediening maasobjecten aan Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz

Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en Pilz hebben via het Samenwerkingsverband IMPAKT Ingenieursbureau, een aanbesteding gewonnen voor de bediening van maasobjecten. De opdracht was uitgeschreven door Rijkswaterstaat.

Doel van de opdracht is om straks de automatiseringssystemen en elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zodanig te moderniseren dat ze zijn toegerust voor de toekomst en betrouwbaarder functioneren. De beveiligings- en monitoringsapparatuur op de objecten wordt eveneens vernieuwd. Daaronder vallen de camera’s, sensoren, afsluitbomen, oproepinstallaties en scheepvaartseinen.

IMPAKT Ingenieursbureau gaat samen met Rijkswaterstaat per object vaststellen welke ingrepen precies nodig zijn voor de objecten. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe in de uitvoering de hinder zo min mogelijk kan zijn, welke vergunningen nodig zijn en wordt er ook een referentie ontwerp gemaakt. Moet bij een sluis bijvoorbeeld alleen de elektromotor van de aandrijfinstallatie vervangen worden of ook de hydraulische cilinder en draaipunten? Op basis van deze inventarisatie vindt verdere besluitvorming over de aanpak plaats, gevolgd door de voorbereiding en aanbesteding van het contract voor de uitvoering. IMPAKT Ingenieursbureau is ondertussen al gestart aan dit werk.

©Rijkswaterstaat 2021

Rijkswaterstaat haalt parallel aan de inventarisatie bij belanghebbenden wensen en eisen op die relevant zijn voor de uiteindelijke renovatieklus. Het beperken van hinder voor schippers en verladers bij het werken aan een sluis bijvoorbeeld. Maar ook richtlijnen voor het onder handen nemen van monumentale bouwwerken. Of de voorwaarden voor bereikbaarheid van een dorp bij werk aan een beweegbare brug.

Dit werk valt onder het programma Vervanging en Renovatie. Veel bruggentunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. Op de pagina Vervanging en Renovatie is meer informatie te vinden over dit programma.

Het is niet de enige Aanbesteding. In het verlengde van deze opdracht volgt nog een aanbesteding voor civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen en een aanbesteding voor het uiteindelijke werk in 2026.

Na een grondige analyse hoe alles erbij ligt in deze planuitwerkingsfase, wordt vooruit gekeken naar wat dat betekent voor de korte en lange termijn. Verwachting is dat de uitvoering van het uiteindelijke werk vanaf 2026 zal plaatsvinden. Hiervoor zal nog een aanbesteding moeten plaatsvinden.

Naast het aanpakken van de bediening en besturing vanuit dit project, gaat Rijkswaterstaat ook civieltechnische en werktuigbouwkundige maatregelen nemen aan de stuwen op de Maas. Omdat dat andere expertise en kennis behoeft, is dit werk door een ander projectteam van Rijkswaterstaat voorbereid, binnenkort start de aanbesteding.

Rijkswaterstaat postte de navolgende visual bij het bijbehorende persbericht over de maasobjecten, waaruit blijkt dat deze zich uitstrekken van West Brabant tot Zuid-Limburg.

Zie ook:

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2021/12/rijkswaterstaat-heeft-ingenieursdiensten-gegund-voor-de-bediening-en-besturing-van-maasobjecten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *