Vormgeving Hoornse advertenties naar ABOVO Media

Foto: Pixabay.com

De gemeente Hoorn wil inwoners, ondernemers en organisaties op papier informeren over gemeentelijk nieuws en officiële publicaties/bekendmakingen. Dit samen noemen we het gemeentelijk nieuws. Het huidige contract voor de vormgeving ervan  loopt af op 31 december 2019. De behoefte aan deze papieren manier van communiceren is er nog steeds en daarom was dit opnieuw aanbesteed.

Op de door de gemeente geplaatste aanbesteding was één inschrijver, te weten ABOVO en zij hebben dus de opdracht, maar is de doelstelling van de aanbesteding met één inschrijver wel behaald. Die was immers

Deze aanbesteding heeft als doel het sluiten van een raamovereenkomst voor de
vormgeving en plaatsing gemeentelijk nieuws met één onderneming. Dit gebeurt zo effectief
mogelijk, tegen een zo goed mogelijk tarief, hoge kwaliteit en vernieuwende vormgeving en
opmaak.

 

Laatst geupdate op:

redactie Auteur

Geef een reactie