Groenonderhoud Escamp, Loosduinen, Centrum en Scheveningen – Aanbestedingsnieuws

Groenonderhoud Escamp, Loosduinen, Centrum en Scheveningen

De gemeente Den Haag heeft twee aanbestedingen geplaatst voor het groenonderhoud in verschillende stadsdelen. Één aanbesteding is er voor de stadsdelen Escamp en Loosduinen. De tweede aanbesteding geldt het groenonderhoud in het centrum en Scheveningen. Den Haag is een groene stad. Binnen de gemeente Den Haag wordt het groenareaal deels op beeld en deels periodiek onderhouden. Een onderdeel van het groenareaal is het wijk- en buurtgroen (W&B groen).

De gemeente Den Haag is de aanbesteder van de onderhavige opdracht. De aanbesteder heeft zich, voorafgaand aan deze aanbesteding, op de hoogte gebracht van de geldende standaarden, de meest voor de hand liggende perceelindeling, de meest geschikte aanbestedingsprocedure, de
toegankelijkheid van de overheidsopdracht voor het MKB, et cetera. Door deze marktverkenning is de aanbesteder in staat om de inschrijvingsleidraad inclusief bijlagen op te stellen die op de markt aansluit, waardoor onder andere de administratieve lasten van de inschrijvers worden beperkt.

Het onderhoud van een deel van het W&B groen van een tweetal stadsdelen, te weten
Escamp en Loosduinen, is onderwerp van de eerste aanbesteding.
Scope van de opdracht
Tot de scope van deze aanbesteding behoort het verzorgen van groenonderhoud op het niveau van wijk- en buurtgroen, waaronder:

 • het controleren van bomen, boompalen en boombanden;
 • onkruidbeheersing in boomspiegels, in diverse soorten beplanting en op halfverharding;
 • het snoeien van bomen;
 • het dunnen van beplanting, verwijderen van ongewenste soorten in (park)bos en snoeien en/of uitmaaien van randen;
 • het verwijderen van zwerfafval in beplanting;
 • het inventariseren en inboeten van beplanting (vervangen dode/slechte beplanting) inclusief nazorg (watergeven e.d. – verantwoordelijkheid en risico ligt bij de aannemer);
 • het knippen van hagen;
 • het onderhouden van vaste planten en rozen;
 • het nemen van maatregelen in het kader van flora en fauna (Wet natuurbescherming);
 • het ter beschikking stellen van materieel en/of werknemers t.b.v. werkzaamheden op regiebasis;
 • het toepassen van verkeersmaatregelen.

Om een aantrekkelijke omvang aan de markt aan te kunnen bieden is ervoor gekozen om twee stadsdelen te combineren binnen de opdracht. Eén stadsdeel (Loosduinen) met een relatief kleine omvang en één stadsdeel (Escamp) met een grotere omvang. Hierdoor is ook de invulling van de
eis met betrekking tot 10% Social Return beter vorm te geven. Er is voldoende werk om één of meer medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt de gehele week voldoende werk en continuïteit te bieden. Bovendien liggen de stadsdelen geografisch gezien (dicht) bij elkaar t.b.v.
een optimale inzet van arbeid en materieel.

De tweede aanbesteding geldt de stadsdelen centrum en Scheveningen en is min of meer een Chinese kopie van de aanbesteding groenonderhoud Escamp Loosduinen.

Voor beide geldt dat Den Haag op zoek is naar kandidaten om met één opdrachtnemer een RAW-raamovereenkomst te
sluiten. De RAW-raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden met één aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van aansluitend 12 maanden.

Bron: Tenderned 26 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181410 (Centrum en Scheveningen) en https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181409 (Escamp en Loosduinen).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *