Voorzieningen voor warme dranken – Gemeente Oisterwijk – Aanbestedingsnieuws

Voorzieningen voor warme dranken – Gemeente Oisterwijk

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

De opdracht betreft levering en installatie van automaten voor warme dranken, levering van ingrediënten en verbruiksartikelen en het uitvoeren van storingsonderhoud aan de machines. Uitgangspunt van de nieuwe overeenkomst is dat de opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst aangaan, waarbij beide partijen als partners in business uitgaan van de professionaliteit
van de andere partij. De opdrachtgever wil haar medewerkers, bezoekers en huurders van het gebouw in het kader van hostmanship horecawaardige koffie aanbieden. In uw offerte dient u de keuze van de te plaatsen voorzieningen te onderbouwen. Dit mag in een aparte bijlage worden toegevoegd, maar zal geen deel uitmaken van de beoordeling.
Ook is er een rol weggelegd voor opdrachtnemer om samen met de huidige partij ervoor te zorgen dat het ophalen van de huidige automaten op een soepele manier verloopt.

De opdrachtgever biedt kosteloos een warme drankenvoorzieningen aan alle gebruikers van het gemeentekantoor te Oisterwijk. Deze gebruikers bestaan uit medewerkers en een variërend aantal bezoekers (inwoners en zakenrelaties). De huidige voorzieningen zijn verdeeld over twee locaties, te weten het gemeentekantoor en het raadhuis. In het gemeentekantoor zijn de warme dranken te vinden in de pantry’s BG, de pantry’s 1e etage en de brasserie op de 2e etage. Op dit moment wordt er gebruikgemaakt van voorzieningen voorzien van vloeibaar concentraat koffie en een filter doorloop koffie. Op de plaatsen waar de voorzieningen staan zijn alle voorzieningen aanwezig of worden gerealiseerd rondom afvoer, water en elektra (230V/16A).

De aangeboden automaten dienen nieuw te zijn. Het is dus niet toegestaan om gebruikte/refurbished voorzieningen te leveren. Ter overbrugging van de levertijd van de nieuwe  voorzieningen mag er wel tijdelijk gebruikte voorzieningen geplaatst worden, mits deze volledig voldoen aan de specificaties van de nieuw te leveren voorzieningen. Hiervoor is vooraf een akkoord van de opdrachtgever nodig. Voor deze tijdelijke voorzieningen dienen er vooraf op locatie instructies gegeven te worden over het
gebruik van de automaten, alsmede het onderhoud. De levering en installatie van de nieuwe voorzieningen hebben een uiterste fatale deadline van 1 september 2023, op deze datum dienen alle nieuwe voorzieningen volledig en gebruiksklaar te zijn opgeleverd inclusief instructies voor het gebruik en onderhoud.

In totaal gaat het om acht warme dranken voorzieningen met de volgende specificaties:
• Eén automaat in de brasserie (2e etage gemeentekantoor), voorzien van twee soorten biologische koffiebonen en twee verse melk componenten; koemelk en plantaardige melk. Tevens dient er een heet water functie in de automaat aanwezig te zijn.
• Vijf automaten (één in het raadhuis en vier in het gemeentekantoor op de BG en 1e etage), voorzien van één soort biologische koffiebonen en één verse melk component; koemelk. Tevens dient er een heet water functie in de automaat verwerkt te zijn.
• Twee automaten (één in het raadhuis en één in het gemeentekantoor), om alleen kannen te tappen. Dit hoeft niet op basis van bonen te zijn. De automaten zijn voorzien van een doortapfunctie voor kannen koffie (snel achter elkaar doortappen van kannen) en een doortapfunctie voor heet water. De kanhouder dient ruimte te bieden aan een kan met minimaal de volgende afmetingen vallend binnen 21,5 cm (h) een diameter van de voet van 14 centimeter te plaatsen onder het tapsysteem. De kannenfunctie moet een mogelijkheid bevatten om minder eenheden te selecteren, eventueel door de uitgifte te kunnen stoppen. De voorzieningen met bonenkoffie dienen te voorzien in koffie gezet onder hoge druk. De voorzieningen moeten geschikt zijn voor het gebruik van disposable bekers, porseleinen kopjes, mokken of theeglazen.

Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op 16 maart 2023 van 9.00 tot 11.00 uur. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht. De schouw zal plaatsvinden op de volgende locatie: Gemeentekantoor Oisterwijk, De Lind 44. Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichtenbox van Tenderned tot uiterlijk 15 maart 2023 om 12.00 uur. Er mogen maximaal twee personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan.

Opdrachtgever zal een overeenkomst aangaan met de opdrachtnemer. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 juli 2023 en heeft een vaste looptijd van vijf jaar. De overeenkomst kan twee keer optioneel worden verlengd voor de duur van telkens één jaar. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging, maar verlengingen worden schriftelijk bevestigd. De aanbesteding vindt plaats middels een Europese openbare procedure. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 9 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290887

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *