Voortgang Digitaal Register Inbesteden – Aanbestedingsnieuws

Voortgang Digitaal Register Inbesteden

Laatst geupdate op juli 11, 2018 door redactie

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie bericht over de voortgang van een Digitaal Register Inbesteden. Inbesteden: zelf-doen, is dé oplossing bij uitstek voor alle problemen bij aanbesteden. Denk hierbij aan de repro van het Ministerie van Economische Zaken waar een uitgever alleen van kan dromen en de rijksschoonmaak met arbeidsvoorwaarden die alleen mogelijk zijn als de overheid het zelf doet.

Zoals professor Huib van Romburgh tijdens het Pianoocongres (vergeet muziek) liet weten, zijn overheden zelf vrij om hun organisatievorm te bepalen. Enige nadeel is eigenlijk dat er een grens is aan wat je zoal zelf kan doen. “Had u bacon gewild met de lunch, nou hier is een varken en een mes”. Er zijn vooralsnog dus geen koeien op het Ministerie waar de ambtenaren hun melk kunnen melken tijdens de lunchpauze. Maar in 2013 hadden ze daar wel bijenkasten, met eigen geproduceerde honing, zo heeft de redactie van Aanbestedingsnieuws met eigen ogen waargenomen. De grens is kortom dun.

©Pixabay/445693 2015
https://pixabay.com/nl/wijn-kurk-rode-wijn-witte-wijn-647832/

De mening over in hoeverre dat inbesteden nu een probleem is, is dus ook verdeeld. Het hangt ervan af of je het de inkoopafdeling van de overheid of de verkoopafdeling van de ondernemers die hun grote klant kwijt zijn vraagt.

Tijdens het AO Marktwerking en Mededinging van 8 februari jl. (Kamerstuk 24 036, nr. 428) heb ik aangegeven uw Kamer vóór de zomer te informeren over de uitvoering van de motie Amhaouch c.s. (Kamerstuk 34 775 XII, nr. 80), die ziet op de invoering van een digitaal register inbesteden. Zoals ik tijdens 1het AO Aanbesteden van 24 mei jl. heb aangegeven (Kamerstuk 34 252, nr. 6), is er een groot verschil van inzicht tussen overheden en ondernemers over de ervaren problematiek.

De Minister wil toch graag dat er een wat eenduidiger beeld komt over de problematiek en heeft dus nu aan zowel VNO-NCW/MKB-Nederland als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gevraagd om een aantal concrete voorbeelden van inbestedingen bij gemeenten, te analyseren.

Gelijktijdig daaraan laat ik een extern onderzoek uitvoeren. Hiermee wil ik een beeld krijgen van de hoeveelheid inbestedingen die gemeenten in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Daarbij wordt eveneens onderzocht of en
op welke manier gemeenten ondernemers betrekken bij de voorbereiding van inbestedingen, zodat deze ervaringen naast de ervaringen met het Rijk kunnen worden bezien. Ik verwacht de resultaten van dit onderzoek eind dit jaar gereed te hebben en zal uw Kamer dan over de uitvoering van de motie informeren.

Je kan dus analyseren over de voortgang dat het wel een beetje opschiet. Afhankelijk van waar je staat in de Tweede Kamer kan de mate waarin het opschiet flink variëren. We verwachten dat het uiteindelijk wat meer bij elkaar zou moeten komen. Misschien als de VNG en VNO-NCW er samen een analyse over zouden doen.

Bron: Kamerstukken II 2017/18, 34252 nr. 8, 9 juli 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *