Voorlopige gunning WMO zorgverleners Groningen bekend – Aanbestedingsnieuws

Voorlopige gunning WMO zorgverleners Groningen bekend

Werkpro-Cosis, At Home First en Lentis-Noorderbrug-Philadelphia zijn de winnaars van de Groningse WMO-zorg aanbesteding. Dat bericht de Groninger Internet Courant. Met de opdracht is €54,1 miljoen gemoeid voor individuele-en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf en sociale activering.

De aanbesteding is uitgevoerd door GON, die afkorting staat voor: Gebiedsondersteunend Netwerk. De bedoeling van het beleid was af te stappen van het “uurtje factuurtje” -principe waarmee zorgverleners een rekening sturen. De zorgverlening wordt daarmee gekoppeld aan een budget.

Bron: Pixabay 2018

De gemeente wordt opgedeeld in vier gebieden. Per gebied wordt één opdrachtnemer gecontracteerd, die verantwoordelijk is voor het vervullen van het volledige ondersteuningsaanbod in dat gebied in de zojuist bedoelde categorieën Wmo-ondersteuning.

Ook voorzieningen in het kader van de Participatiewet zijn blijkens de tender in deze opdracht betrokken. Dat heeft de gemeente gedaan opdat leveranciers van Wmo-ondersteuning dat kunnen combineren met sociale activering op grond van de Participatiewet. Voor het verrichten van deze diensten ontvangt de opdrachtnemer een gebiedsbudget behorend tot het aan hem gegunde perceel.

Die methodiek is volgens de FNV in strijd met de wet. “Bij de aanbesteding is niet de zorgvraag leidend, maar de financiering. Dat is tegen de wet, want cliënten hebben recht op zorg.” Bovendien maakt de bond er bezwaar tegen dat niet duidelijk wordt wat er moet gebeuren bij tekorten en/of bij de controle op de uitvoering van de zorg. “Het college wil dat de inschrijvende aanbieders opdraaien voor eventuele  tekorten. Wie betaalt dan de rekening als het budget onvoldoende is? Wie gaat controleren of de bij onderaannemer gestalde zorg op een zorgboerderij passend en toereikend is? De hoofdaannemer? De gemeente?”

De gemeente wil bovendien minder aanbieders inschakelen voor het uitvoeren van Wmo-taken, waarvoor jaarlijks 14 miljoen euro beschikbaar komt, volgens wethouder Ton Schroor (D66) eerder dit jaar tegenover RTV Noord.

De tender verstrekt per gebiedsdeel:

Stadsdeel Centrum en stadsdeel Oude Wijken: €17.900.000
Stadsdeel Oost en gemeente Ten Boer:  €9.700.000
Stadsdeel Zuid:  €10.900.000
West: €15.600.000

Bron: Groningse Internet Courant, 26 juli 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *