Voorbereiden en realiseren (Bouwteam) Sportpark Tolhuispark Dokkum – Aanbestedingsnieuws

Voorbereiden en realiseren (Bouwteam) Sportpark Tolhuispark Dokkum

Illustratie: © Gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten om het Harddraverspark in Dokkum te ontwikkelen van een sportpark naar een recreatief-toeristisch stadspark. Om dit mogelijk te maken moet de hier gevestigde tennisclub Dokkum worden verplaatst naar een nieuwe locatie in het Tolhuispark. In deze ontwikkeling wordt ook de aanleg van een nieuw hockeyveld, korfbalveld en een extra voetbalveld meegenomen. Het streven is om het Tolhuispark te ontwikkelen tot een sportpark met regionale uitstraling.

De insteek “sportvoorzieningen in het Tolhuispark” is de sportverbreding en samenwerking. Een weg die al eerder is ingezet met de verplaatsing van de korfbalvereniging  en de bouw van de nieuwe sporthal. De ontwikkelrichting resulteert erin dat de voorzieningen en verenigingen hier gezamenlijk een sterke sportsector vormen met regionale uitstraling. Ze kunnen gebruik maken van elkaars faciliteiten en zo samen een aantrekkelijk sportklimaat creëren.

De ontwikkelrichting betekent niet een complete herinrichting van het Tolhuispark maar om, met behoud van de huidige parkstructuur, de sportvoorzieningen op een goede manier in te passen. Concreet gaat het om het inpassen van de tennisclub, het verplaatsen en combineren van een korfbal- en hockeykunstgrasveld en om het faciliteren van een gecombineerd voetbalveld en evenemententerrein. Het doel is om de groene parkachtige structuur te behouden en te zorgen voor een goede ontsluiting en parkeervoorziening.

In het Harddraverspark is ten behoeve van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld nodig. Zo kan het gebruik van de voetbalvereniging en kaatsvereniging hier terug gebracht worden naar twee sportvelden en ontstaat ruimte voor andere functies.

Sportpark Tolhuispark was onderdeel van de ontwikkeling van de wijk Jantjeszeepolder en kent een vergelijkbare glooiende en romantische opzet als de wijk zelf. Het park ligt in het zuiden van Dokkum, aan de rand van de stad en is goed bereikbaar. Het vormt de overgang tussen bebouwd gebied en het weidse, groene Friese polderlandschap. Het Harddraverspark ligt in Dokkum aan de oostkant tegen de gracht en bolwerken aan. Het fungeert overwegend als sport- en recreatieterrein inclusief een parkeerterrein ten behoeve van de binnenstad.

Bouwteamfase:
•    het vervaardigen van het bestek en de UO-tekeningen; het inbrengen van gedetailleerde expertise m.b.t. van materialen, elementen, uitvoeringsmethoden.
•    het opvragen van offertes en prijsopgaven en het voeren van prijsoverleg met potentiële leveranciers en het eventueel aandragen van geschikte, gelijkwaardige en goedkopere alternatieven;
•    het invoeren van de begroting in sub-elementen in een open calculatiesysteem en het verschaffen van voldoende informatie voor het toetsen aan de kostenraming en het opgeven van een definitieve financiële aanbieding voor de uitvoering;
•    het beoordelen en controleren van de tekeningen, bestekken en specificaties en het pro-actief signaleren van eventuele discrepanties, tegenstrijdigheden en/of omissies;
•    het actief deelnemen aan het periodieke overleg met de overige Bouwteam partners;
•    het opstellen van een gedetailleerde aanleg- en uitvoeringsplanning;
•    het opstellen van een logistiek plan, een inrichtingsplan en een veiligheidsplan voor het terrein;
•    het zo nodig voorbereiden en aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen voor de uitvoering;
•    het verschaffen van voldoende informatie en documentatie ten behoeve van de goedkeuring van het resultaat van deze fase.
•    Op te leveren documenten: RAW bestek, UO ontwerp, Uitvoeringsbegroting, werkplan en algemeen tijdschema.

Plafondbedrag:
Bouwteamfase (vaste inschrijfprijs):  €50.000,- excl. btw, uitvoeringsfase: €3.150.000,- excl. btw

Het gehele werk dient uiterlijk 31 juli 2023 gerealiseerd te zijn.
Het in bouwteamverband uiterlijk 21 december 2022 komen tot een geaccordeerd UO ontwerp op basis van het Definitief ontwerp (DO).

Deze opdracht betreft een overheidsopdracht voor werken met een totale geraamde waarde van €3.200.000,- excl. Btw.
De opdracht kent de volgende projectdoelstellingen:
• Het gehele Werk dient uiterlijk 31 juli 2023 gerealiseerd te zijn.
• Het in bouwteamverband uiterlijk 21 december 2022 komen tot een geaccordeerd UO ontwerp op basis van het Definitief ontwerp (DO).

De aanbesteder volgt voor de aanbesteding een nationaal openbare procedure. De nationaal openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijvers dienen zich te realiseren dat hun aanbod eenmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken. De aanbesteder zal de opdracht gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 4 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269228

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *