Levering en onderhoud tractor met maaiarm – Waterschap Rivierenland – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud tractor met maaiarm – Waterschap Rivierenland

Tractor met maaiarm. Foto: ©Waterschap Rivierenland

Voor de levering en het onderhoud van de aan te schaffen tractor met maaiarm heeft Waterschap Rivierenland (WSRL) het
voornemen om met één leverancier een overeenkomst af te sluiten voor zowel de levering als het onderhoud (voor een periode van vijf jaar. De overeenkomst voor het onderhoud gaat in op de dag van levering het voertuig. Na deze periode zal WSRL bepalen of en hoe lang de onderhoudsovereenkomst eventueel verlengd zal gaan worden. WSRL is op zoek naar een partij die invulling kan geven aan de eisen en wensen die door WSRL zijn gedefinieerd voor het leveren en onderhouden van de aan te schaffen Tractor met maaiarm. WSRL maakt momenteel gebruik van een Tractor met maaiarm, welke aan vervanging toe is en
ingezet wordt voor verschillende werkzaamheden:

 Maaien van watergangen;
 Maaien van bermen;
 Opruimen van slootvuil;
 Pompen met baggerspuit;
 Calamiteiten met waterpomp;
 Winterwerkzaamheden zoals rietmaaien en houtwerk.

De Tractor met maaiarm draait gemiddeld 1.700 uur per jaar.
De eisen met betrekking tot de specificaties, levering en onderhoud zijn opgenomen in het Programma van eisen.
De aanbestedende dienst heeft geen voorkeur voor een bepaalde leverancier, dienstverlener of aannemer, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d.

WSRL brengt deze opdracht door middel van een Europese aanbestedingsprocedure op de markt en heeft ervoor gekozen om een Europese openbare procedure uit te voeren. Dat wil zeggen dat de aanbesteding uit één fase bestaat. Inschrijvers kunnen direct hun inschrijving indienen. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen èn de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de laagste levenscycluskosten.
De aanbestedende dienst heeft gekozen voor laagste levenscycluskosten omdat de aanbestedende dienst met het programma van eisen precies heeft aangegeven wat zij wenst. Levering van de tractor is gewenst op 1 augustus 2023.

Bron: Tenderned donderdag 4 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *