Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost. Gemeente Gouda – Aanbestedingsnieuws

Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost. Gemeente Gouda

Het perceel aan en vanaf de Sportlaan Gouda. Foto: Google Streetview

Het gaat hier om de nationale openbare aanbesteding Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost conform de bepalingen van hoofdstuk 2 van de ARW 2016. De gemeente Gouda is de Aanbestedende dienst van deze Opdracht. De gemeente Gouda heeft ruim 70.000 inwoners op een relatief klein oppervlak van 18 km2. Hiermee heeft het bijna de grootste bevolkingsdichtheid van Nederland. Naast een wereldberoemd historisch deel, dat jaarlijks door ruim een miljoen toeristen wordt bezocht, is Gouda ook een stad in ontwikkeling. Ze bouwt aan kleine en grootschalige (nieuw-) bouwprojecten, zoals het Bolwerk, de toekomstige woonwijk Westergouwe en de herontwikkeling van de Spoorzone. Ook worden twee oudere woonwijken opnieuw gestructureerd.  De aanleiding voor de aanbesteding is de projectontwikkeling van de Zuidelijke Stempel Oost. De opdrachtgever heeft tot doel gesteld om het perceel tussen de Sportlaan, Verzetslaan en Rutgersstraat te herontwikkelen.

De aan te besteden Opdracht Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost bestaat uit een eenmalige opdracht voor
het uitvoeren van:

    • Grondwerk (voorbelasting)
    • Aanbrengen verticale drainage
    • Aanbrengen horizontale drainage
    • Landmeetkundige monitoring

De beoordeling geschiedt op basis van laagste prijs. Aan de inschrijver met de laagste prijs zal het voornemen worden geuit om de opdracht te gunnen. Wanneer twee of meer Inschrijvers de laagste prijs hebben ingediend, zal de opdrachtgever de opdracht tussen de winnende partijen verloten. De inschrijvers mogen bij deze loting aanwezig zijn. De redenen om niet op de beste prijs-kwaliteitverhouding (PKV)  maar op Laagste Prijs te gunnen zijn:
a. De minimale kwaliteitseisen zijn omschreven in de aanbestedingsdocumenten (RAW-bestek) waarbij een hogere kwaliteit geen toegevoegde waarde heeft voor de opdrachtgever;
b. De aard van de werkzaamheden maakt dat een aannemer zich niet of weinig kan onderscheiden van zijn concurrentie.
c. De werkzaamheden bestaan voor het grootste gedeelte uit leveranties.

De inschrijver dient in de specificatie van de inschrijvingssom realistische eenheidsprijzen op te nemen. Indien de inschrijver geen realistische eenheidsprijzen heeft opgenomen, waardoor er sprake kan zijn van een manipulatieve inschrijving, zal de inschrijver om een toelichting worden gevraagd. Wanneer de toelichting de aanbestedende dienst niet overtuigt, zal de aanbestedende dienst de inschrijving ter zijde te leggen.

Bron: Tenderned 13 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211574

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *