Vooraankondiging renovatie gerechtsgebouw Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Vooraankondiging renovatie gerechtsgebouw Utrecht

Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf heeft een vooraankondiging van de aanbesteding van de renovatie en herinrichting van het Gerechtsgebouw Utrecht geplaatst op Tenderned. Het RVB zal de aanbesteding naar verwachting voor de kerst van 2019 opstarten met de publicatie van de aankondiging ook op TenderNed. Bij de aankondiging zullen de definitieve termijnen worden bekendgemaakt. Gelieve de fictieve planning  buiten beschouwing te laten; deze is slechts ingevuld wegens de systeemvereisten van TenderNed..

 

 
Het project bestaat uit drie onderdelen: herinrichting van kantoorverdiepingen, partieel grootschalig onderhoud en verduurzaming.
Herinrichting
Het projectgebied bestaat uit vijf bouwdelen, A tot en met E, met daarin totaal 24 kantoorverdiepingen. 7 van deze verdiepingen
zijn reeds opnieuw ingericht, maar behoeven nog aanpassingen op technisch vlak. De overige 17 verdiepingen worden in dit project
geheel aangepakt, dat wil zeggen zowel heringericht als technisch aangepast.
Onderhoud
Het betreft hier de gebouwschil, zoals daken, zonwering en schilderwerk alsmede vervangingsonderhoud van diverse installatie
onderdelen.
Verduurzaming
Daken worden extra geïsoleerd en ledverlichting wordt aangebracht.

Ten behoeve van maximale flexibiliteit is het belangrijk dat de huisvesting geschikt is als kantoorruimte voor verschillende
gebruikersorganisaties. 30% van de kantoorverdiepingen is recent al opnieuw ingericht en om één identiteit te waarborgen is het
belangrijk dat de uitstraling van de nieuw in te richten verdiepingen hiermee in harmonie is. Aangezien de kantoren rondom de bouwplaats in gebruik zullen blijven is het minimaliseren van overlast voor de gebruikers essentieel. Het voorkomen van overlast voor de buurt is ook belangrijk. De huisvesting moet zodanig ontworpen en gerealiseerd worden dat zorgvuldig, effectief en efficiënt gebruik wordt gemaakt van
duurzame processen, materialen en technieken. Reductie van afval en minimaliseren van transportbewegingen zijn hier voorbeelden van.
Met de R-ladder als leidraad willen we het interieur zo circulair mogelijk aanpakken. Hiervoor willen we de creativiteit uit de markt gebruiken. Binnen het project zijn vrijkomende materialen geïnventariseerd, maar ook hergebruik van materialen van elders is mogelijk. Er dient gewerkt te worden binnen het kader van de beeldkwaliteit van de recent heringerichte kantoren.

Bron: Tenderned 7 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179931

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *