Aannemer verbouwing Markdal/Breda naar politiebureau – Aanbestedingsnieuws

Aannemer verbouwing Markdal/Breda naar politiebureau

Bron: Politie Nederland

Het basisteam Markdal is momenteel gehuisvest in een Multi-tenant huurpand aan het Chasséveld 3 te Breda. Deze huisvesting voldoet functioneel en technisch niet meer aan de eisen en wensen die door de sector Huisvesting van de Politie en de gebruiker aan panden
voor basisteams worden gesteld.

Met het oog op bovenstaande is gezocht naar passende alternatieve huisvesting op een centrale locatie in Breda. Uiteindelijk is gekozen voor de begane grond en de eerste verdieping van de laagbouw van de Claudius Prinsenlaan 14 in Breda. Het pand aan de Claudius Prinsenlaan 12/14 is en blijft eigendom van de gemeente Breda en ligt aan de rand van het stadscentrum van Breda. Het heeft een totaaloppervlakte van circa 8.700 m2 en bestaat uit een hoogbouw en een laagbouw. De begane grond en eerste verdieping van de laagbouw (samen 2.247 m2  zullen  voor basisteam Markdal worden gehuurd, inclusief een groot deel van het bijbehorende parkeerterrein. Het overige deel van de laagbouw en de hoogbouw zullen door de gemeente aan derden worden verhuurd.

De nieuwe huisvesting van RBT Markdal voorziet in huisvesting van 161 fte voor het basisteam en aanvullend 34 fte voor aspiranten. Daartoe dienen de begane grond en de eerste verdieping te worden verbouwd. Aangrenzend aan het gebouw worden 25 afgeschermde parkeerplaatsen gerealiseerd (4 motoren, 20 dienstauto’s en 1 aanhanger). Het teambureau Markdal voorziet in een publieksgebied (met hierin publiekszone en samenwerkzone), politiewerkgebied (met hierin dynamische werkzone en rustige werkzone) en een ophoudgebied.

 • Het publieksgebied staat open voor alle bezoekers die geen onderdeel zijn van de
  politieorganisatie. In de eerste plaats is dit de ‘gewone’ bezoeker, de burger die langskomt
  met een vraag, een aangifte of voor het geven van een verklaring. Daarnaast is er het
  zakelijk bezoek. De ondernemersvereniging die met de politie komt vergaderen, maar ook
  ketenpartners die komen samenwerken of overleggen. Voor dit gebruik is het gebied
  verdeeld in twee zones: een voor publiek en een voor samenwerken.
 • Voor de politiemedewerker wordt de kern van het bureau gevormd door het
  politiewerkgebied. Dit gebied heeft de voorzieningen die het gehele werkproces
  ondersteunen, met een faciliteitenzone, een centrale post voor aansturing en coördinatie
  van de werkzaamheden, ruimte voor bureauwerk en vergader- en
  communicatiewerkplekken. Het gebied is uitsluitend bedoeld voor de politieorganisatie.
  Daarmee is dit ook het gebied waar de agent of rechercheur ‘thuiskomt’, even uit de rol kan
  stappen die men op straat heeft, en waar ruimte is om stoom af te blazen na een incident.
 • Naast het politiewerkgebied bevindt zich nog het ophoudgebied (arrestantengebied). Dit
  gebied behoort niet direct tot het (kantoor)werkgebied, maar heeft logistieke raakvlakken
  met de overige gebieden. Zo is er een directe verbinding met de samenwerkzone. Uiteraard
  is er ook een directe koppeling met het politiewerkgebied, zodat in geval van incidenten
  assistentie direct ter plaatse is.

Belangrijk aandachtspunt voor de Politie is dat de verbouwing van Claudius Prinsenlaan 14 tijdig gereed is. De realisatie moet op 1 december 2020 zijn afgerond. Uitloop van deze planning is niet gepermitteerd, aangezien het basisteam dan tijdelijk niet kan beschikken over
huisvesting. De Politie is dan ook op zoek naar een Opdrachtnemer die binnen deze relatief korte realisatietijd het Werk oplevert.

Bron: Tenderned 7 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179827

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *