Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen Midden Twente – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen Midden Twente

Foto: Pexels.com

De volledige naam van de aanbesteding is:  Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen ter ondersteuning Gildebor
SWB Midden Twente.

SWB Midden Twente is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. SWB Midden Twente bestaat uit twee bedrijfsonderdelen, met elk een eigen merk: SWB en Gildebor.

SWB is gespecialiseerd in werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. Voor de regio Midden Twente ondersteunt SWB mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Vroeger werkten mensen -grotendeels letterlijk- binnen de muren van de ‘sociale werkplaats’. De laatste jaren worden mensen steeds vaker bij een reguliere werkgever geplaatst. Bedrijven profiteren van een samenwerking met
SWB. Dat kan op verschillende manieren, van individuele detachering en het uitbesteden van werk aan het werkleerbedrijf tot intensievere vormen van samenwerking.

Gildebor zet zich dagelijks in voor het beheer en onderhoud van openbare ruimten. Gildebor is ontstaan uit diverse teams van vakmensen groen en openbaar beheer, afkomstig uit de gemeenten Hengelo, Hof van Twente én het werk-leerbedrijf SWB. Met trots zetten we deze vakkennis in voor uiteenlopende dienstverlening, zoals groenvoorziening, onderhoud aan wegen, riool, sportvelden en begraafplaatsen,
uitvoeren van bomenonderhoud en dienstverlening en afhandelen van meldingen van bewoners.

De werkzaamheden die zijn voorzien in de raamovereenkomsten worden tot op dit moment in vele losse stukjes door vele verschillende werknemers van Gildebor op de markt gezet. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn kleine stukje. Hierdoor doet Gildebor zaken met veel verschillende partijen. Iedereen heeft hier zo zijn eigen werkwijzen, toetsingskaders, belangen, voorwaarden ten aanzien van de uitvoering
van de werkzaamheden en voorkeursleveranciers. Met deze aanbesteding streeft Gildebor rechtmatigheid en een hogere doelmatigheid na:

De aanbesteding bestaat uit 6 percelen. De verwachte order van grootte van de opdracht per kalender jaar per perceel exclusief BTW bedragen:

  • – Voor perceel 1: Onderhoud Stadsdeel Midden Hengelo, zal naar verwachting rond de €200.000,- bedragen.
  • – Voor perceel 2: Onderhoud Stadsdeel Noord Hengelo, zal naar verwachting rond de €500.000,- bedragen.
  • – Voor perceel 3: Onderhoud Stadsdeel Zuid Hengelo, zal naar verwachting rond de €500.000,- bedragen.
  • – Voor perceel 4: Onderhoud Buitengebied Hengelo en Hof van Twente, zal naar verwachting rond de €100.000,- bedragen.
  • – Voor perceel 5: Onderhoud Hof van Twente binnen bebouwde kom, zal naar verwachting rond de €100.000,- bedragen.
  • – Voor perceel 6: Onderhoud Bomen, zal naar verwachting rond de €100.000,- bedragen.

De hier genoemde omvang is bedoeld als indicatie. Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: meerdere percelen, maximumaantal: 6. Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd: De percelen 1 t/m 5 worden aan 5 verschillende inschrijvers gegund. Perceel 6 kan zelfstandig worden gegund of aan een inschrijver die ook een van de percelen 1 t/m 5 krijgt gegund.

Gildebor staat voor het beheren van de openbare ruimte. Er is hiervoor wel structureel hulp bij nodig. Gildebor heeft gewoonweg niet de benodigde capaciteit en machinepark om het volledige areaal aan sportparken, bomen, alle wijken en kernen en al het buitengebied te onderhouden en herstellen. Gildebor is daarom op zoek naar aannemers om deze opgave samen aan te gaan. Idealiter gaan wij in zee met een aannemer waarmee we een goede langjarige relatie op kunnen bouwen. Een bedrijf dat met ons mee denkt en dat staat voor het leveren van goed werk. Alhoewel Gildebor in de “opdrachtgever – opdrachtnemer” relatie zal komen te zitten wil Gildebor het gevoel hebben dat Gildebor en aannemer samen werken aan het onderhouden van de buitenruimte. Gildebor wil toewerken naar een relatie waarin vertrouwen belangrijk is en de wetenschap hebben dat er daadwerkelijk wordt geholpen en ondersteunt door onze aannemers. De communicatielijnen zijn
kort en helder. We zijn op zoek naar pro-actieve partners die de toonbaarheid van de openbare ruimte hoog in het vaandel hebben staan.

Bron: Tenderned 4 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182110

1 thought on “Raamovereenkomsten onderhoud bomen en wijkgroen Midden Twente

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *