VNG notitie Rechtmatig zorginkopen en corona – Aanbestedingsnieuws

VNG notitie Rechtmatig zorginkopen en corona

Rijk en VNG (Nederlandse gemeenten) hebben in de corona-werkgroep rechtmatigheid een notitie opgesteld waarin geschetst wordt hoe de corona-afspraken de rechtmatigheid in relatie tot de financiën van een gemeente beïnvloeden. Deze notitie is volgens hen ook relevant voor zorgaanbieders.Het gaat in op betalingen en meerkosten. De notitie is 5 juni gepubliceerd.

Door de coronacrisis verloopt de zorgverlening (deels) anders dan waar in de regelgeving en overeenkomsten met zorgaanbieders van werd uitgegaan. Dit kan formeel tot onrechtmatigheden leiden. Door de coronacrisis vinden er bijvoorbeeld betalingen plaats door gemeenten aan zorgaanbieders vanuit continuïteitsoverwegingen, waartegenover geen prestaties staan. Of compensatie van meerkosten die vallen buiten het raamwerk van bestaande overeenkomsten.

©ZaZ 2020

Gehandicaptenorganisaties zijn niet tevreden over de consequenties van de administratieve lasten die uit de notitie voortvloeien. De BGZJ, waaronder de VGN, hadden graag gezien dat de consequenties van de verschillende oplossingsmaatregelen in beeld zouden zijn gebracht, waaronder de administratieve lasten. Deze duidelijkheid dient alsnog te komen.

https://vng.nl/nieuws/rechtmatigheid-en-coronamaatregelen-wmo-jeugd-pgb-notitie

Tegelijk heeft de VNG om de financiering tijdens Corona soepel te laten verlopen, een format voor een registratieformulier beschikbaar gesteld. Dat kunnen gemeenten gebruiken om informatie op te vragen. Hiermee worden volgens de VNG onnodige administratieve uitvoeringslasten voorkomen.

Zie ook:

https://vng.nl/nieuws/format-berekening-omzetgarantie-zorgaanbieders-beschikbaar

https://vng.nl/nieuws/rechtmatigheid-en-coronamaatregelen-wmo-jeugd-pgb-notitie

https://www.vgn.nl/nieuws/notitie-rechtmatigheid-en-coronamaatregelen-het-sociaal-domein

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *