Hoogeveen houdt open house WMO aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Hoogeveen houdt open house WMO aanbesteding

De huidige contracten voor Wmo begeleiding van de gemeenten Staphorst, Meppel, Hoogeveen en De Wolden lopen per 31 december 2018 af. De gemeenten hebben gekozen voor een Open house inkoopprocedure. Daarbij mogen alle aanbieders inschrijven. De gemeenten gunnen de opdracht aan alle inschrijvers die voldoen aan alle gestelde eisen en voorwaarden van het aanmeldingsdocument.

Het gaat om individuele begeleiding, dagbesteding en respijtzorg. De Open house inkoopprocedure Wmo begeleiding is op 13 juni jl gestart en verloopt digitaal via het platform TenderNed. De betreffende documenten vindt u hier: www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/139610
Belangrijke redenen voor de samenwerkende gemeenten om te kiezen voor het Open house model zijn:

  • Zorgaanbieders kunnen gedurende de looptijd toetreden tot de Raamovereenkomst.
  • Toegelaten zorgaanbieders kunnen hun portefeuille met producten en gemeenten tussentijds wijzigen.

Alle contacten verlopen via TenderNed. Ook inschrijven dient via TenderNed plaats te vinden. De gemeente beslist hoe de lonen geïndexeerd worden en dat gaat volgens de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling’. Onderzoeksbureau Significant heeft de kostprijs-systematiek onderzocht. De  onderbouwing heeft plaatsgevonden in lijn met de AmvB ‘Reële kostprijs Wmo 2015’. Significant geeft geen inhoudelijk oordeel bij de juistheid van de kostprijselementen en de daaruit berekende kostprijzen voor deWmo-prestaties. De inschrijvers moeten zich houden aan het Drents Kwaliteitskader. Dat stelt eisen aan onder meer de veiligheid van patiënten, zoals dat er een plan moet zijn voor het geval van accute onveiligheid en medewerkers moeten beschikken over een VOG.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbesteding via TenderNed, moeten de meeste inschrijvers nog een bedrijfsprofiel aanmaken; verder moeten inschrijvers beschikken over een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. De gemeente tipt daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen).

Bron: Hoogeveen, 15 juni 2018 / Tenderned, 13 juni 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *