VNG houdt aanbesteding VNG Magazine – Aanbestedingsnieuws

VNG houdt aanbesteding VNG Magazine

Laatst geupdate op oktober 12, 2018 door redactie

Sinds mensenheugenis is VNG Magazine uitgegeven door voormalig staatsdrukkerij SDU. De SDU moet nu in een aanbesteding meedingen op het blad, zoals ook de uitgever van Checkpoint, het veteranentijdschrift, waarover Aanbestedingsnieuws al eerder schreef.

De huidige uitgeefovereenkomst, loopt binnenkort af. De VNG wil de opdracht voor het ontwikkelen van content en het uitgeven van content (en de e-versies daarvan) door middel van een aanbesteding opnieuw gunnen. Waarom, als je toch al weet wie dit gaat winnen?

Zelf zeggen ze:

“De VNG geeft 20x per jaar een magazine uit, bedoeld voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en hogere ambtenaren van alle gemeenten in Nederland. Daarvan zijn 10 nummers themanummers. Het gaat hierbij om: (1) VNG Magazine, zowel de versie op papier als de digitale versie, (2) VNG Magazine e-nieuwsbrief en (3) VNG Nieuws-app (tezamen te noemen: het “VNG Magazine”).”

Ook hier ziet de VNG, net als bij Checkpoint, zichzelf vooral als uitgever. Al die mensen die zichzelf uitgever noemen bij de uitgeverij dan? Zijn die niet al uitgever? Nou, wat er nog aan uit te geven valt. Net als bij Checkpoint wordt ook hier bepááld wat er in het blad moet, hoe vaak het blad moet verschijnen en hoe,

Een belangrijke eis in het Plan van Eisen is dat de huidige look & feel niet mag worden veranderd. Daarmee kun je het eigenlijk als andere leverancier compleet schudden, de vormgeving is in de regel net het enige wat er echt eigen is aan het werk van uitgeven als je alle redactie al hebt wegbezuinigd. Op zo’n manier ben je geen vormgever maar een vormgieter, je giet wat je wordt aangereikt in een mal, die je ook wordt aangereikt, met een kookinstructie.

Publiek domein Bron: Wikipedia 2018

Zoals eerder gezegd bij het veteranentijdschrift, liggen advertentiemarkt en abonneemarkt zo moeilijk dat bladen al gauw afhankelijk worden van een vaste financierder; die daarmee het hele blad toeëigent en er dus in wezen geen sprake van een zelfstandige, onafhankelijke uitgave.

Dat blijkt ook een eis in de VNG Magazine aanbesteding. Die zegt ook met hoofdletters: “Echter: de VNG is wel eindverantwoordelijke voor het magazine.” Interessant want de aanbesteding toont maar weer hoe ook hier de VNG zodanig op de stoel van de uitgever gaat zitten. De financierder bepaalt abonnee-aantallen, oplagen, advertenties, eigenlijk alles.

De VNG maakt het zelfs nog iets bonter dan al bij de Checkpoint aanbesteding het geval was. Zelfs de keuze van het personeel van de uitgever onderhavig aan eisen in de aanbesteding. Je mag dus ook als ondernemer niet meer weten wie je aanneemt. Het is niet de bedoeling dat je je als ondernemer beperkt tot het leger van net-afgestudeerden en herintredende huisvrouwen en andere goedkope krachten. De VNG vertelt voor jou wie hier in lettertype VNG Avenir alles mag neertypen. Het moet hier gaan om mensen met een uitgebreid netwerk in de ambtenarij.

De VNG zoekt redacteuren met ervaring in het werken in het publieke/overheidsdomein dan wel bij een branchevereniging. Redacteuren zijn in staat zich te verplaatsen in de doelgroep en beschikken over een bestuurlijk en ambtelijk netwerk (dan wel: kunnen dit snel opbouwen).

Interessant, want waarom is dat nu eigenlijk aanbesteed? Oh ja omdat het allemaal gefinancierd is met belastinggeld. Loonkostensubsidie mag je het niet noemen. Maar dat is het gewoon. Loonkostensubsidie voor agitatiepropaganda. Van de ongekozen overheid die half Nederland via hun eigen APV’s regeert. Kom, 3a3 Publishing, zo erg is dit toch niet. Het is alleen propaganda. Het is heus geen agitatiepropaganda?

Oh nee? Als je het VNG Magazine leest, gaat het allemaal helemaal goed. Alles loopt op rolletjes. Niemand heeft puistjes op de foto en iedereen zit daar altijd in het groen terwijl met iedere aanbesteding meer bomen uit het straatbeeld verdwijnen. Er is geen enkel probleem.

Vandaar ook dat er nooit eerder iemand aan de bel heeft getrokken over de onmogelijkheid jeugdzorg rechtmatig in te kopen en de onwenselijkheid dit met subsidies op te lossen. Dat komt omdat alle mensen die weleens een artikel schrijven voor het clubblad, zich zo goed kunnen verplaatsen in de doelgroep.

De doelgroep overwerkte ambtenaren die slaaf zijn geworden van het ontvangen van iets meer bijstandsgeld dan bijstand en daartoe alle kritiek of problemen weten weg te wuiven behalve die van de file waar ze elke dag in staan.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/148761

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *