Verwijderen vet-, olie- en verfsporen op de weg (bij calamiteiten) in Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Verwijderen vet-, olie- en verfsporen op de weg (bij calamiteiten) in Utrecht

foto: Pixabay.com

De gemeente Utrecht is wegbeheerder van de wegen binnen de gemeentelijke grenzen, voor zover het geen provinciale of rijkswegen betreft. Op grond van artikel 15 e.v. van de Wegenwet, is de wegbeheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. Dit houdt onder meer in dat bij de wegbeheerder de zorg berust voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Tot deze zorg behoort ook het bestrijden van calamiteiten veroorzaakt door vet, verf en olie op de weg. Van de wegbeheerder mag verwacht worden dat hij zijn uiterste best doet om calamiteiten te bestrijden, maar niet dat hij calamiteiten kan voorkomen.

De opdracht heeft betrekking op het weghalen van vet, verf en olie, zodat de weg weer in een goede en voldoende veilige staat verkeert en de kans op schade weer op normaal niveau komt. Het weghalen van alle resten van de oorzaak van de calamiteit, zoals bijvoorbeeld verfemmers, glasscherven en vrijgekomen materialen, is onderdeel van de opdracht. Ervaring leert dat er ongeveer 200-250 calamiteiten met vet-, verf- of oliesporen per jaar zijn. De gemeente verwacht over een periode van vier jaar (maximale contractduur inclusief eventuele verlenging) binnen de raamovereenkomst voor maximaal 1.000 calamiteiten met vet-, verf- of oliesporen nadere opdrachten te sluiten met in totaal een geraamde
financiële omvang van rond de € 300.000,00. Dit bedrag en de genoemde aantallen zijn indicatief. U kunt aan deze gegevens geen rechten ontlenen
. Wel geldt, los van het al dan niet bereiken van de (maximale) looptijd van de raamovereenkomst, dat zodra de genoemde maximale hoeveelheid en/of de maximale financiële omvang bereikt de raamovereenkomst van rechtswege kan worden beëindigd. Dit met inachtneming van de toegestane bagatelregeling (art. 2.163b Aw) .

De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Enkele van de eisen:

Eis 15. U bent in staat een calamiteit te verhelpen door de weg te ontdoen van vet-, verf- en oliesporen
inclusief afvoer van vrijgekomen materialen, zoals o.a. verfemmers, glas en vrijgekomen
materialen, ongeacht de mogelijke oorzaak, maar dan wel op een zodanige wijze dat de weg
geschikt is voor gebruik door het verkeer.
Eis 16. U bent er zich van bewust dat u alle werkzaamheden moet verrichten die nodig zijn om de
bruikbaarheid van de weg te herstellen.
Eis 17. U bent zich ervan bewust dat de gemeente Utrecht niet verplicht is uw Diensten af te roepen.
Eis 18. U bent er zich van bewust dat een nadere overeenkomst tot stand is gekomen zodra een
telefonische afroep door de gemeente heeft plaatsgevonden.
Eis 19. U garandeert dat u start met de uitvoering van uw werkzaamheden binnen 45 minuten na de
telefonische afroep.
Eis 20. Indien u 15 minuten te laat start met de uitvoering van uw werkzaamheden, kan de gemeente u
een boete opleggen van € 1.000,00.

Bron: Tenderned 29 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196376

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *