Centrum Jeugd en Gezin Loosduinen Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Centrum Jeugd en Gezin Loosduinen Den Haag

Laatst geupdate op juni 26, 2020 door redactie

Foto: Google Streetview

De gemeente Den Haag is voornemens om het gebouw aan de Kleine Keizer 3 te Den Haag (stadsdeel Loosduinen) te herontwikkelen tot een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 1.300 m2 en is momenteel deels in gebruik als tijdelijke huisvesting voor ambtenaren van de gemeente Den Haag.
De opdrachtverstrekking vindt gefaseerd plaats, met de volgende fasering:

 • – fase 1: bouwteamfase (het uitwerken van het Definitieve Ontwerp (DO) tot en met bestekstukken / technisch ontwerp
  (TO) (conform de DNR-STB 2014);
 • – fase 2: uitvoeringsfase (het uitwerken van de bestekstukken / technisch ontwerp tot en met het uitvoeringsgereed ontwerp (conform de DNR-STB 2014, ook wel ‘werktekeningen’, en de realisatie).

Het werk wordt op basis van een DO aanbesteed. Gedurende de onderhavige aanbesteding zal het ontwerpteam starten met het verder uitwerken van het DO tot een TO. In fase 1 moeten de uitvoerende partij(en) met name participeren in de afronding van het TO. Het ontwerpteam blijft in fase 1 verantwoordelijk voor het vervaardigen van het bouwkundige en installatietechnische ontwerp. De uitvoerende partij(en) zijn in fase 1 onder andere verantwoordelijk voor het optimaliseren van het ontwerp vanuit het oogpunt van uitvoeringsaspecten en voor het bewaken van de bouw- en exploitatiekosten (resultaatverplichting) en voor de projectplanning. Op basis van het Definitieve Ontwerp zal het ontwerpteam de omgevingsvergunning aanvragen. Fase 2 zal pas starten nadat de bestekstukken / TO met bijbehorende kostenraming en planning door de gemeente Den Haag is goedgekeurd. In deze fase stelt de uitvoerende partij het uitvoeringsgereed ontwerp op (zowel bouwkundig / constructief als installatietechnisch). De realisatie is daarna volledig de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij.
Aan het bouwteam (fase 1) nemen de volgende partijen deel:

 • Gemeente Den Haag, Centrale Vastgoedorganisatie;
 • Ontwerpteam, bestaande uit:
 • Bureau Kroner (architect);
 • Installatieadviseur W (n.t.b.);
 • Installatieadviseur E (n.t.b.);
 • Constructeur (n.t.b.);
 • Uitvoerende partij (winnaar onderhavige aanbesteding).

Een gegadigde dient ten minste te bestaan uit een bouwkundig aannemer, een werktuigkundig installateur en een elektrotechnisch installateur. Dit kan één bedrijf zijn, dat zich al dan niet beroept op de ervaring van derden maar ook een samenwerkingsverband. In ieder geval moet bij aanmelding kenbaar zijn welk bedrijf de bouwkundig aannemer, de werktuigkundig installateur en de elektrotechnisch installateur is. De
gevraagde referentieprojecten dienen ook van die onderneming(en) afkomstig te zijn. In totaal zullen op basis van de selectiefase vijf gegadigden worden geselecteerd, die deel mogen nemen aan de gunningsfase.

De aanbesteding geschiedt volgens een nationale niet-openbare procedure conform het nationale deel van hoofdstuk 3 van
het ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned 25 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198694

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *