Vervoer bewegingsonderwijs basisonderwijs Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Vervoer bewegingsonderwijs basisonderwijs Lelystad

©ZAZ

De gemeente Lelystad heeft een wettelijke zorgplicht met betrekking tot onderwijshuisvesting. In verband met sloop en (vervangende) nieuwbouw is vervoer nodig van basisschoolleerlingen in de gemeente Lelystad in de periode week 36 van 2024 tot de zomervakantie basisonderwijs van 2028 (regio Noord) .
Dit betreft (onder voorbehoud):
• het busvervoer van basisschoolleerlingen van vijf basisscholen naar gymzalen in Lelystad vanaf 2 september 2024 tot aan de kerstvakantie 2024/2025
• het busvervoer van basisschoolleerlingen van vier basisscholen naar gymzalen in Lelystad vanaf na de kerstvakantie 2024/2025 tot aan de zomervakantie van 2025.
• het busvervoer van basisschoolleerlingen van één basisschool naar gymzalen in Lelystad vanaf na de zomervakantie 2025 tot een nog nader te bepalen datum.
Het aantal te vervoeren personen per rit betreft maximaal 33 kinderen en 1 leerkracht naar gymzalen in Lelystad.
In het ‘Programma van Eisen’ inclusief bijlagen is een nadere toelichting opgenomen.

Zo is onder andere in het PvE te lezen dat; De leerlingen op vastgestelde adressen (scholen) worden opgehaald en na de gymles weer bij diezelfdeschool afgezet. Opdrachtnemer dient rekening te houden met 10 minuten omkleedtijd zowel voor
aanvang van gymles als na afloop van de gymles. De maximale tijd tussen het ophalen van de leerlingen bij de school en aanvangstijd tussen eindtijd gymles bedraagt 25 minuten. Dit is eveneens de maximale tijd tussen eindtijd gymles en tijdstip van afzetten van de leerlingen bij de school. Na gunning van de opdracht en voor aanvang van de dienstverlening worden de vaste ophaaltijden en afzettijden bij de scholen door de scholen zelf bepaald. De tijden van de gymlessen zijn zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van het in te zetten voertuig.

Gemeente Lelystad wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één partij voor de schooljaren 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 en 2027/2028. De opdracht kan in de loop van de komende schooljaren wijzigen (aantal scholen en/of aantal leerlingen), dit zal met beoogd opdrachtnemer tijdig worden besproken. Er geldt dat er jaarlijks zal worden geëvalueerd op de bereikte kwalitatieve, kwantitatieve en financiële resultaten. De gemeente Lelystad volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 25 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337241

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 27 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *