ANPR-camera’s voor digitale handhaving ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

ANPR-camera’s voor digitale handhaving ‘s-Hertogenbosch

ANPR camera in de Bossche Van Berckelstraat. Foto: Google Streetview.

In ’s-Hertogenbosch is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het handhaven van een geslotenverklaring door middel van ANPR-camera’s in de Van Berckelstraat. Om ook efficiënt andere geslotenverklaringen te kunnen handhaven is de wens van de gemeente om een raamcontract af te sluiten waarbinnen ANPR-camera’s incl. toebehoren en nieuw te leggen koppeling met reeds bestaande backoffice afgenomen kunnen worden. Naast het raamcontract wil de gemeente een servicecontract afsluiten met aanbieder waarmee de leverancier zorg draagt voor de serviceafspraken conform SLA.

Op het moment van aanbesteden zijn verschillende trajecten voorzien waarbinnen handhaving met ANPR-camera’s gewenst is. Dit zijn in chronologische volgorde de Oliemolensingel, Milieu zone/zero-emissie zone, van Berckelstraat en het STS-gebied. Mochten er nog trajecten zijn die nu niet bekend zijn waarbinnen ANPR-handhaving gewenst is kan hiervoor uiteraard ook op het raamcontract worden afgenomen.

In het PvE is onder andere opgenomen dat de te leveren ANPR-camera’s  voertuigen in twee rijrichtingen registreren, lezen het kenteken en bieden dit bericht (zonder foto) met voertuig- en constateringskenmerken conform de API-specificaties van
Sigmax aan CityControl aan. CityControl checkt bij het RDW en NPR of het voertuig wel of geen suspect is. Als het voertuig geen suspect is worden de voertuig- en constateringskenmerken binnen 72 uur verwijderd, tenzij in overeenstemming afgeweken wordt van deze bewaarperiode. Als het voertuig wel een suspect is worden camerabeelden op verzoek gedeeld met CityControl waarbij de omgevingsfoto geblurd wordt aangeleverd aan CityControl, inclusief een tekstvak met informatie
conform voorkeur uitgangspunten CVOM inclusief snelheidsindicatie. Deze beelden worden binnen CityControl handmatig beoordeeld door een boa.

De gemeente wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De eerste opdracht betreft de levering van de ANPR-camera’s in een raamovereenkomst met een maximum bedrag van €500.000,-. De raamovereenkomst gaat in op het moment dat deze door beide partijen is ondertekend en heeft een initiële looptijd van twee jaar. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst optioneel eenzijdig door de gemeente worden verlengd met twee periodes van één jaar.
Daarnaast wordt er met de winnende inschrijver ook een servicecontract afgesloten. Deze gaat in na eerste afname en initiële looptijd verloopt vier jaar na aanschaf van de laatste camera uit de raamovereenkomst. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst optioneel eenzijdig door de gemeente worden verlengd met twee periodes van twee jaar.

Bron: Tenderned vrijdag 24 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337195

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 27 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *