HOV Station Beverwijk – Aanbestedingsnieuws

HOV Station Beverwijk

Projectgebied. Foto: Google Streetview

De Velsertraverse (N197) is een zeer drukke provinciale weg. Gedurende de ochtend- en avondspits is sprake van grote wachtrijen voor de verkeerslichten van de op- en afrit van de Rijksweg A22 (richting Velsertunnel of Uitgeest) en de verkeerslichten bij de kruising met het Tata-spoor. Bij calamiteiten op de A22 (b.v. een sluiting van de Velsertunnel) staat het gehele onderliggende wegennet, waaronder de Velsertraverse, vast. Wanneer in de spits de overweg van het Tata-spoor gesloten wordt voor een goederentrein, is eveneens sprake van forse vertraging en opstopping op de Velsertraverse. Al in 2008 heeft de Gemeente Beverwijk plannen ontwikkeld om met behulp van een busbaan het busverkeer van en naar het station Beverwijk beter te ontsluiten.

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor het realiseren (ontwerpen en uitvoeren) van een werk. In hoofdlijnen is de volgende scope van het project vastgesteld om de doelstellingen te kunnen bereiken:

  1. Het realiseren van een vrij liggende busbaan Wijckerpoort tussen de Velsertraverse en het Stationsplein (busstation), inclusief aanpassing Emplacementsweg tot aan de Halve Maan, twee nieuwe bushaltes voor Velsen-Noord en een fietsenstalling bij de nieuwe bushaltes;
  2. Het realiseren van een vrij liggende busbaan Wijckermolen tussen het Stationsplein (busstation) en de Wijckermolen achter het stationsgebouw langs, inclusief aanpassing van de bestaande fietsstalling van NS Stations;
  3. Het realiseren van een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen de woonwijk Velsen-Noord en station Beverwijk onder de Velsertraverse, inclusief de ontsluiting verplaatste bushaltes en verwijderen/aanpassen bestaande voet-fietsonderdoorgang onder het spoorviaduct;
  4. Het aanpassen van de Velsertraverse (N197) voor de aansluiting van de busbaan Wijckerpoort, inclusief realisatie van een centraal geregelde aansturing (koppelen) van de VRI’s van deze nieuwe aansluiting, de kruising op-/afritten A22 en de kruising Wijckerstraatweg/Velserweg.
  5. Overige werkzaamheden, waaronder het verwijderen van de bestaande bushalten, aanbrengen/ vervangen verlichting en aanplanten groen.
  6. Het maximaal publieksgericht uitvoeren van deze opdracht met minimale overlast voor het verkeer (inclusief openbaar vervoer) en de omgeving en met een tevreden omgeving en (bestuurlijke) stakeholders;
  7. Het maximaal veilig uitvoeren van deze opdracht waarbij de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering wordt gegarandeerd;
  8. Het op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze realiseren van deze opdracht.

Bron: Tenderned zondag 26 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337415

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 28 mei 2024

 

Voor het realiseren van de vrij liggende busbanen Wijckerpoort (a) en Wijckermolen (b) zullen sporen gesaneerd en de spoorwegovergang verplaatst zijn, zodat de grond binnen de projectgrenzen functievrij wordt opgeleverd. Deze werkzaamheden worden door derden (Prorail) in november 2025 uitgevoerd.  De omvang van de opdracht wordt geschat op €13.000.000,- (richtprijs). Aanbesteder heeft gekozen voor een Engineering & Construct (E&C) contract op basis van de UAV-GC 2005. Aanbesteder volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 26 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337415

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 28 mei 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *