Vervanging openbare verlichtingsinstallatie 2022 Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Vervanging openbare verlichtingsinstallatie 2022 Vlaardingen

Muggenburg ©Schagen 2018

Vlaardingen is een stad met dorpse charme. Inwoners genieten van een historisch centrum met veel voorzieningen en evenementen. Mooie stadsparken en een uitgestrekt natuurgebied zijn op loop- en fietsafstand. Het uit te voeren werk aan de openbare verlichting is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen en omvat onderstaande straten:
– Watersportweg;
– Broekpolderweg/Kooikersweg;
– Marathonweg;
– Vondelstraat;
– Aristide Briandring;
– Jean Monnetring;
– Albertine Agneslaan;
– Bonnweg;
– Holyweg woonwagenkamp;
– Molenzicht;
– Marnixlaan;
– Maassluissedijk;
– Van Beethovensingel;
– Burgemeester Pruissingel;
– Burgemeester Heusdenslaan.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het leveren en vervangen van armaturen;
– het rechtzetten van stalen lichtmasten;
– het aanleveren van revisiegegevens;
– het geheel bedrijfsklaar opleveren;
– het ontwerpen en toepassen van verkeersmaatregelen.

Gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, die wordt vastgesteld op basis van laagste prijs. De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt: Deze opdracht bestaat uit standaard werkzaamheden waarbij de gevraagde specificaties duidelijk zijn en vastliggen in het RAW bestek IV-100052. De voor de uitvoering van de opdracht relevante kwaliteitsaspecten zijn reeds gewaarborgd in de verplichtingen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Het werk dient aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden dienen vóór 01 maart 2023 te zijn uitgevoerd en opgeleverd.

Bron: Tenderned woensdag 10 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269392

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *