Inspecties panden MJOP Assen – Aanbestedingsnieuws

Inspecties panden MJOP Assen

Foto: © Gemeente Assen

De gemeente Assen heeft het voornemen om een eenmalige opdracht te verstrekken aan één opdrachtnemer, voor het inspecteren van gemeentelijke gebouwen volgens NEN2767. De bevindingen van deze inspectie dient als input voor het MJOP en dient in dat kader geïmporteerd te worden in Planon Universe software van de gemeente. Het betreft hier een inspectie volgens NEN2767 van 191 gebouwen met een totale bruto vloeroppervlakte van ongeveer 270.000 m² in de Gemeente Assen.

Tot de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
• Exporteren van de gegevens van de huidige MJOP uit Planon Universe software;
• Uitvoeren van inspecties (zowel installatietechniek als bouwkundige elementen) op locatie;
• Importeren van nieuwe gegevens in Planon Universe software en het finetunen van de MJOP in Planon.

De gemeente wenst een overeenkomst voor een eenmalige opdracht af te sluiten. De overeenkomst eindigt van rechtswege zodra de opdracht is afgerond. De gemeente hanteert een wachtkamerconstructie. Deze constructie houdt in dat wanneer de
overeenkomst met de definitief gegunde marktpartij binnen drie maanden na definitieve gunning wordt beëindigd, de gemeente alsnog een overeenkomst kan aangaan met de onderneming die als tweede in de rangorde is geëindigd. Dit betekent concreet dat inschrijvers de inschrijvingen ook na definitieve gunning voor een periode van drie maanden gestand moeten doen. Deze aanbestedingsprocedure betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure.

De gemeente organiseert een schouw voor potentiële inschrijvers, op locatie Buitenzorg. Dit betreft de locatie voor subgunningscriterium 2: Casus. Tijdens deze schouw krijgt inschrijver informatie over het pand. Naast een schriftelijke beantwoording is de gemeente benieuwd naar de daadwerkelijke capaciteiten van inschrijver wanneer het aankomt op het uitvoeren van de opdracht, specifiek het werken conform NEN2767. Om dit te testen dient inschrijver als onderdeel van de gunningscriteria een proefmeting uit te voeren bij één van de locaties van de gemeente; locatie Buitenzorg (Van Doornestraat 5, Assen). Tijdens de schouw krijgt inschrijver de gelegenheid om de benodigde aspecten te zien van deze locatie. De gemeente zal middels een export van de gegevens uit Planon Universe Sofware een dataset beschikbaar stellen aan de inschrijvers. Inschrijver dient deze dataset zelf te importeren in zijn inspectiesoftware. Vervolgens dient voor locatie Buitenzorg een inspectie uitgevoerd te worden. Inschrijver dient aan de hand hiervan een inspectierapport van de locatie op te leveren als beantwoording van dit kwalitatief subgunningscriterium. Dit rapport is ook datgene dat beoordeeld zal worden. Inschrijver kan zich tot en met 29 augustus 2022 opgeven voor de schouw via de berichtenmodule van Tenderned. Let op: Het is de verantwoordelijkheid van inschrijver om zich tijdig aan te melden voor de schouw.

De opdracht wordt voorlopig gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de gemeente vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 10 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269388

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *